Darbinieki

Olga Siņica

Nodaļas vadītājs
olga.sinica [at] balvi.lv

Sandra Būdniece

Galvenais ekonomists
sandra.budniece [at] balvi.lv

Ineta Leišavniece

Ekonomists
ineta.leisavniece [at] balvi.lv

Regīna Loča

Galvenais grāmatvedis
regina.loca [at] balvi.lv

Indra Lazdiņa

Galvenā grāmatveža vietnieks
indra.lazdina [at] balvi.lv

Ināra Upīte

Vecākais grāmatvedis
inara.upite [at] balvi.lv

Ļubova Gušča

Vecākais grāmatvedis - Aizvieto Gintu Dauksti
lubova.gusca [at] balvi.lv

Irina Romanova

Vecākais grāmatvedis
irina.romanova [at] balvi.lv

Ilgona Šaicāne

Vecākais grāmatvedis
ilgona.saicane [at] balvi.lv

Ilga Duļbinska

Grāmatvedis
ilga.dulbinska [at] balvi.lv

Velga Jeromenoka

Grāmatvedis
velga.jeromenoka [at] balvi.lv

Lilita Žuga

Grāmatvedis
lilita.zuga [at] balvi.lv

Laura Biksāne

Grāmatvedis
laura.biksane [at] balvi.lv

Inga Ločmele

Grāmatvedis
inga.locmele [at] balvi.lv

Daina Pastare

Grāmatvedis
daina.pastare [at] balvi.lv

Solvita Šļakota

Grāmatvedis
solvita.slakota [at] balvi.lv

Silvija Gorbačova

Grāmatvedis
silvija.gorbacova [at] balvi.lv

Natālija Sadovina

Grāmatvedis
natalija.sadovina [at] balvi.lv

Anita Meiere

Grāmatvedis
anita.meiere [at] balvi.lv

Aija Voičika

Grāmatvedis
aija.voicika [at] balvi.lv

Līga Bratuškina

Grāmatvedis
liga.bratuskina [at] balvi.lv

Jānis Začests

Grāmatvedis
janis.zacests [at] balvi.lv

Solveiga Ņikuļina

Nodokļu administrators
solveiga.nikulina [at] balvi.lv

Ināra Supe

Nodokļu administrators
inara.supe [at] balvi.lv

Iveta Voiciša

Nodokļu administrators
iveta.voicisa [at] balvi.lv

Iluta Pabērza

Grāmatvedis
iluta.paberza [at] balvi.lv