Kontakti

pasv.policija [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Sporta iela 1, Balvi, LV-4501
Attēls

Balvu novada pašvaldības policija ir Balvu novada domes struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana Balvu novada administratīvajā teritorijā. Tā ir pakļauta Balvu novada domei. Darba organizācijas jautājumos Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.

Norīkojumā esošie pašvaldības policijas darbinieki sazvanāmi pa telefonu– +371 29445114
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās- no plkst.08.00-22.00;
Piektdienās, sestdienās- no plkst.08:00-02:00

Galvenie uzdevumi:

  • likumpārkāpumu profilakse,
  • Balvu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole,
  • informācijas saņemšana par likuma pārkāpumiem un izsaukumu apkalpošana, kas saistīta ar pārkāpumu novēršanu,
  • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana,
  • diennakts personu atskurbšanas  telpu darbības nodrošināšana,
  • transporta līdzekļu  stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole,
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana.

Darbinieki

Rita Kravale

Priekšnieks
rita.kravale [at] balvi.lv

Ingus Koļcovs

Vecākais inspektors
pasv.policija [at] balvi.lv

Raitis Kozlovskis

Inspektors
pasv.policija [at] balvi.lv

Linda Lapse

Vecākais inspektors
pasv.policija [at] balvi.lv

Andis Grāvītis

Inspektors
pasv.policija [at] balvi.lv

Viesturs Kozlovskis

Inspektors
pasv.policija [at] balvi.lv

Vitālijs Vilciņš

Vecākais inspektors - Viļakā, Abrenes ielā 26
vitalijs.vilcins [at] vilaka.lv

Uldis Melnacis

Vecākais inspektors - Rugājos, Kurmenes ielā 69
pasv.policija [at] balvi.lv
Rīcība neatliekamos gadījumos

Neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.