Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts
Laulības
(no tām baznīcā)
1 (Šķilbēnu katoļu baznīcā)

2 (1 no tām Viļakas katoļu baznīcā)

1 4 (2) 3 (2) 11 (2 Viļakas katoļu, 1 Baltinavas katoļu baznīcā) 19 (10 no tām baznīcā) - Viļakas katoļu baznīcā - 5, Baltinavas katoļu baznīcā - 3, Bēržu baznīcā- 1, Balvu lut. baznīcā- 1. 24 ( 17 no tām baznīcā)
Dzimuši 9 5 7 10 11 12 12 8
Miruši 42 31 32 19 21 28 23 24

 

 

 

  Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
2 (abas baznīcā) 3 (1) 1 (baznīcā) 5 (1) Nav 7 (2) 11 (1) 23 (12) 13 (3) 6 0 7 (1) 81 (27)
Dzimuši 12 14 11 5 7 8 15 11 9 17 12 6 127
Miruši 40 28 33 31 32 23 34 32 43 33 41 36 407

Reģistrēti 127 jaundzimušie, t.sk. 71 meitene un 56 zēni

 • 61 bērns dzimis, vecākiem esot savstarpējā laulībā, 59 bērniem ir atzīta paternitāte un 7 bērniem dzimšanas reģistrā nav ieraksta par tēvu
 • 37 ģimenes ir sagaidījušas pirmdzimto,
 • 44 ģimenē jaundzimušais ir otrais bērns ģimenē,
 • 26 ģimenēs – trešais bērns,
 • 10 ģimenēs – ceturtais bērns,
 • 7 ģimenēs –piektais bērns,
 • 3 ģimenēs – sestais bērns.

Bērniem deklarētas dzīvesvietas:

 • Balvu pilsētā – 32
 • Baltinavas pagastā - 6
 • Balvu pagastā – 7
 • Bērzkalnes pagastā – 4
 • Bērzpils pagastā - 4
 • Briežuciema pagastā – 3
 • Krišjāņu pagastā – 1
 • Kubulu pagastā – 7
 • Kupravas pagastā - 1
 • Lazdukalna pagastā - 5
 • Lazdulejas pagastā – 2
 • Medņevas pagastā  - 3
 • Rugāju pagastā – 10
 • Susāju pagastā – 2
 • Šķilbēnu pagastā - 10
 • Tilžas pagastā – 6
 • Vectilžas pagastā – 2
 • Vecumu pagastā- 1
 • Viļakas pilsētā – 6
 • Vīksnas pagastā- 6
 • Žīguru pagastā- 3
 • Citās pašvaldībās deklarēti 5 bērni

103 bērniem abi vecāki ir latvieši un 24 bērnu vecākiem ir dažādas tautības

Populārākie zēnu vārdi – Reinis (5), Ričards (3), Eduards (3).

Populārākie meiteņu vārdi – Sofija (5), Amēlija (5), Keita (3), Emīlija (3)

Četriem bērniem doti 2 vārdi.

 

Laulības:

Kopējais reģistrēto laulību skaits – 81 t.sk.

54 laulības Dzimtsarakstu nodaļā

27 laulības baznīcās, t.sk.:

3 – Baltinavas Katoļu baznīcā

1 – Balvu Katoļu baznīcā

2 – Balvu Luterāņu baznīcā

8 – Bēržu Katoļu baznīcā

1 – Šķilbēnu Katoļu baznīcā

9 – Viļakas Katoļu baznīcā

1 – Viļakas Luterāņu baznīcā

1 – Augustovas Katoļu baznīcā

1 – Tilžas Luterāņu baznīcā.

 

49 pāri laulības ostā iestūrēja 1.reizi

8 pāriem šī ir 2. laulība

14 pāriem – vienam laulātajam 1. un otrajam 2.laulība

2 pāriem – 1. un  3.laulība

4 pāriem – 2. un 3.laulība

 

Līgavas vidējais vecums – 29 gadi

Līgavaiņa vidējais vecums – 33 gadi

5 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem.

 

Miršanas reģistrācija:

Reģistrētas miršanas 407 personām, t.sk. 242 sievietes un 165 vīrieši

 • Balvu pilsētā - 93
 • Baltinavas pagastā - 19
 • Balvu pagastā - 12
 • Bērzkalnes pagastā -6
 • Bērzpils pagastā - 7
 • Briežuciema pagastā - 11
 • Krišjāņu pagastā - 5
 • Kubulu pagastā – 24
 • Kupravas pagastā - 6
 • Lazdukalna pagastā - 18
 • Lazdulejas pagastā - 4
 • Medņevas pagastā - 18
 • Rugāju pagastā - 22
 • Susāju pagastā - 12
 • Šķilbēnu pagastā - 14
 • Tilžas pagastā – 15
 • Vectilžas pagastā - 11
 • Vecumu pagastā - 6
 • Viļakas pilsētā - 26
 • Vīksnas pagastā - 14
 • Žīguru pagastā - 12
 • Balvu pansionātā – 26
 • Citās pašvaldībās deklarētie - 26

 

 • Latvieši – 322
 • Krievi – 74
 • Ukraiņi – 3
 • Poļi – 1
 • Baltkrievi –7

 

Mirušo vecums:

 

 

Līdz 10 g.v.

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Pēc

100       

Kopā

 

Vīrieši

     

1

11

24

46

50

30

4

1

173

Sievietes

1

   

1

2

10

30

54

96

39

1

234

 

15 personas mirušas ar diagnozi COVID!

131 personai nāves cēlonis saistīts ar sirds un asinsvadu slimībām;

94  miruši no audzēja;

26 – nieru slimības;

17 – diabēts;

72 – plaušu slimības;

14 – aizkuņģa dziedzeris;

19 – nelaimes gadījumi.

 

  Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
1 0 0 3 (2) 2 7 (2) 18 (7) 28 (17) 8 (4) 8 (3) 4 (1) 4 (1) 88 (41)
Dzimuši 8 5 10 5 7 3 12 9 15 8 8 8 118
Miruši 29 36 33 31 30 23 32 17 32 44 52 27 446

Reģistrēti 118 jaundzimušie, t.sk. 51 meitene un 67 zēni

 • 61 bērns dzimis, vecākiem esot savstarpējā laulībā, 49 bērniem ir atzīta paternitāte un 8 bērniem dzimšanas reģistrā nav ieraksta par tēvu. 
 • 46 ģimenes ir sagaidījušas pirmdzimto,
 • 31 ģimenē jaundzimušais ir otrais bērns ģimenē,
 • 19 ģimenēs – trešais bērns,
 • 12 ģimenēs – ceturtais bērns,
 • 4 ģimenēs –piektais bērns,
 • 4 ģimenēs – sestais bērns,
 • 1 ģimenē jaundzimušais ir astotais bērns.
 • Bērniem deklarētas dzīvesvietas:
 • Balvu pilsētā – 35
 • Baltinavas pagastā - 3
 • Balvu pagastā – 6
 • Bērzkalnes pagastā – 1
 • Bērzpils pagastā - 4
 • Briežuciema pagastā – 4
 • Krišjāņu pagastā – 2
 • Kubulu pagastā – 6
 • Kupravas pagastā - 1
 • Lazdukalna pagastā - 1
 • Lazdulejas pagastā – 1
 • Rugāju pagastā – 14
 • Susāju pagastā – 4
 • Šķilbēnu pagastā - 3
 • Tilžas pagastā – 5
 • Vectilžas pagastā – 4
 • Vecumu pagastā- 1
 • Viļakas pilsētā – 7
 • Vīksnas pagastā- 2
 • Žīguru pagastā- 2
 • Citās pašvaldībās deklarēti 12 bērni

98 bērniem abi vecāki ir latvieši un 20 bērnu vecākiem ir dažādas tautības

Populārākie zēnu vārdi – Daniels (4), Adrians (4), Kristers (4)

Populārākie meiteņu vārdi – Paula (4), Katrīna (3), Emīlija (3)

Četriem bērniem doti 2 vārdi

 

Laulības:

Kopējais reģistrēto laulību skaits – 88

t.sk.

 • 47 laulības Dzimtsarakstu nodaļā
 • 41 laulība baznīcās,

t.sk.

 • 8 – Baltinavas Katoļu baznīcā
 • 7 – Balvu Katoļu baznīcā
 • 4 – Balvu Luterāņu baznīcā
 • 9 – Bēržu Katoļu baznīcā
 • 2 – Šķilbēnu Katoļu baznīcā
 • 11 – Viļakas Katoļu baznīcā
 • 59 pāri laulības ostā iestūrēja 1.reizi
 • 10 pāriem šī ir 2.laulība
 • 14 pāriem – vienam laulātajam 1. un otrajam 2.laulība
 • 1 pārim – 1. un  3.laulība
 • 2 pāriem – 1. un 4.laulība
 • 2 pāriem – 2. un 3.laulība
 • 1 pārim – 2. un 4. laulība

Līgavas vidējais vecums – 29 gadi

Līgavaiņa vidējais vecums– 31 gads

Viena laulība noslēgta ar ārzemnieku

Miršanas reģistrācija:

 

Reģistrētas miršanas 446 personām,

t.sk.

232 sievietes un 214 vīrieši

 • Baltinavas pagastā - 20
 • Balvu pagastā - 12
 • Balvu pilsētā - 95
 • Bērzkalnes pagastā -7
 • Bērzpils pagastā - 10
 • Briežuciema pagastā - 8
 • Krišjāņu pagastā - 4
 • Kubulu pagastā - 29
 • Lazdukalna pagastā - 8
 • Lazdulejas pagastā - 4
 • Medņevas pagastā - 9
 • Rugāju pagastā - 36
 • Susāju pagastā - 6
 • Šķilbēnu pagastā - 14
 • Tilžas pagastā – 23
 • Vectilžas pagastā - 5
 • Vecumu pagastā - 10
 • Viļakas pilsētā - 56
 • Vīksnas pagastā - 7
 • Žīguru pagastā - 16
 • Balvu pansionātā – 37
 • Citās pašvaldībās deklarētie - 30

Latvieši – 338

Krievi – 99

Ukraiņi – 3

Čigāni – 1

Baltkrievi –3

Vācieši -1

Lietuvieši – 1

Mirušo vecums:

 

Līdz 10 g.v.

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Pēc

100       

Kopā

 

Vīrieši

     

1

15

33

51

62

32

4

 

198

Sievietes

1

   

1

6

22

35

67

81

34

1

248

 

54 personas mirušas ar diagnozi COVID!