• Iedzīvotāju padome ievēlēta: 12.12.2023.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 7 
  • Helēna Ločmele
  • Laima Ločmele
  • Ikars Supe
  • Līga Pundure
  • Reinis Apars
  • Jānis Pundurs
  • Oļģerts Pundurs
 • Iedzīvotāju padome ievēlēta: 14.12.2023.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 7
  • Ilona Stepāne
  • Inita Strelča
  • Ērika Pujāte
  • Sanita Korkla
  • Andis Kašs
  • Elgars Martuzāns
  • Mārtiņš Stempers
 • Iedzīvotāju padome ievēlēta: 16.12.2023.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 5
  • Ligija Logina
  • Aija Locāne
  • Inga Kokoreviča
  • Inese Kolomejeva
  • Silvija Gorbačova
 • Iedzīvotāju padome ievēlēta: 16.01.2024.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 8
  • Eduards Stalidzāns
  • Agris Kalnējs
  • Līga Balode-Čakāne
  • Maruta Kalnēja
  • Didzis Usenieks
  • Eva Leone 
  • Guntars Leons
  • Andris Barkāns
 • Iedzīvotāju padome ievēlēta: 17.01.2024.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 9
  • Ilze Dobrovoļska
  • Sanita Anckina
  • Sandis Kašs
  • Kristīne Melne
  • Barbara Rudzīte
  • Daiga Moroza
  • Evita Garbacka
  • Kaspars Duļevskis
  • Oļegs Aleksandrovs