• Iedzīvotāju padome ievēlēta: 12.12.2023.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 7 
Padomes priekšsēdētāja Līga Pundure (tālrunis: 20271757; e-pasts: liigapundure@inbox.lv)
Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ikars Supe
Sekretārs Reinis Apars
Padomes locekle Helēna Ločmele
Padomes locekle Laima Ločmele
Padomes loceklis Jānis Pundurs
Padomes loceklis Oļģerts Pundurs
 • Iedzīvotāju padome ievēlēta: 14.12.2023.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 7
Padomes priekšsēdētājs Andis Kašs (tālrunis: 29437214; e-pasts: drevor@inbox.lv)
Padomes priekšsēdētāja vietnieks Elgars Martuzāns
Sekretārs Sanita Korkla
Padomes locekle Ilona Stepāne
Padomes locekle Inita Strelča
Padomes locekle Ērika Pujāte
Padomes loceklis Mārtiņš Stempers
 • Iedzīvotāju padome ievēlēta: 16.12.2023.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 5
  • Ligija Logina (tālrunis: 26406731)
  • Aija Locāne
  • Inga Kokoreviča
  • Inese Kolomejeva
  • Silvija Gorbačova
 • Iedzīvotāju padome ievēlēta: 16.01.2024.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 8
Padomes priekšsēdētājs Guntars Leons (tālrunis: 28664421; e-pasts: iplazdukalns@gmail.com)
Padomes priekšsēdētāja vietnieks Eva Leone 
Sekretārs Līga Balode-Čakāne
Padomes locekle Maruta Kalnēja
Padomes loceklis Eduards Stalidzāns
Padomes loceklis Agris Kalnējs
Padomes loceklis Didzis Usenieks
Padomes loceklis Andris Barkāns
 • Iedzīvotāju padome ievēlēta: 17.01.2024.
 • Iedzīvotāju padomes locekļu skaits: 9
Padomes priekšsēdētājs Evita Garbacka (e-pasts: evita.sproge@gmail.com)
Padomes priekšsēdētāja vietnieks Barbara Rudzīte 
Sekretārs Kaspars Duļevskis
Padomes locekle Sanita Anckina
Padomes locekle Ilze Dobrovoļska
Padomes locekle Kristīne Melne
Padomes locekle Daiga Moroza
Padomes loceklis Sandis Kašs
Padomes loceklis Oļegs Aleksandrovs