• informēšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem (arī iesniegumu pieņemšana);
  • informēšana par pieprasītākajiem valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem;
  • palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
  • apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://www.latvija.lv;
  • atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana ar VPVKAC personāla palīdzību pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā;
  • sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā;
  • “klienta darba vietas” nodrošināšana - centra darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejama darba vieta, kas tehniski aprīkota ar datoru, interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas internets darbam ar personālo datoru.

Balvu VPVKAC

balvi [at] pakalpojumucentri.lv

Balvu pagasta VPVKAC

balvu.pagasts [at] pakalpojumucentri.lv

Baltinavas VPVKAC

baltinava [at] pakalpojumucentri.lv

Bērzkalnes VPVKAC

berzkalne [at] pakalpojumucentri.lv

Rugāju VPVKAC

rugaji [at] pakalpojumucentri.lv

Lazdukalna VPVKAC

lazdukalnapagasts [at] pakalpojumucentri.lv

Viļakas VPVKAC

vilaka [at] pakalpojumucentri.lv

Tilžas VPVKAC

tilza [at] pakalpojumucentri.lv

Šķilbēnu VPVKAC

skilbeni [at] pakalpojumucentri.lv

Žīguru VPVKAC

ziguri [at] pakalpojumucentri.lv

Balvu novada Viļakas pilsētas VPVKAC un Balvu VPVKAC ir pieejams pakalpojums "Attālinātais ierēdnis", ar kura palīdzību tiek nodrošināta attālināta saziņa ar:

  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu padziļinātai konsultācijai par četriem pakalpojumiem: vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju  un vecāku pabalstu;
  • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālistu padziļinātai konsultācijai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek pārdots vai kā citādi jaunam īpašniekam nodots personīgais nekustamais īpašums;
  • Valsts zemes dienesta (VZD) speciālistu padziļinātai konsultācijai fiziskai personai par visiem dienesta pakalpojumiem.

Ierodoties VPVKAC, klientam sākotnēji jādodas pie darbinieka un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pēc sarunas temata noskaidrošanas, centra darbinieks aizvedīs klientu uz konsultāciju vietu, veiks personas datu pārbaudi un nodrošinās attālināto pieslēgšanos attiecīgajai valsts iestādei.

Šādā veidā uzdot jautājumus pagaidām var tikai VSAA, VID un VZD darbiniekiem. Cilvēks var atnest līdzi dokumentus vai kopā ar ekspertu pārskatīt attiecīgu noteikumu prasības, jo ir nodrošināta visam šim procesam nepieciešamā tehnika.