Kontakti

upites.muzejs [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Akas laukums 1, Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587

Darbinieki

Ligita Spridzāne

Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzeja vadītāja
upites.muzejs [at] gmail.com
Uz rekonsturkcijas laiku cita adrese!

Uz ēkas rekonstrukcijas laiku atrodas šādā adresē: Stabļovas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads