Saistošie noteikumi Nr.5/2018 “Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 31.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījuma pa amatu grupām uz 2018.g. 01.februāri 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2016 Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 18.02.2016. Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” (docx)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2016 Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 18.02.2016. Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” (docx)

Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 20.02.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1/2015 “Par Viļakas novada pašvaldības 2015. gada budžetu”