Lai nodrošinātu pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību, Balvu novada pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus ar Balvu novada pašvaldības organizētiem autobusiem. 

KF - 9071

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes
dienas

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

Pegueot Boxer vai
Opel Vivaro

Baltinava-Pliešova-
Aussala-Ostrolīdumi-
Briežuciems-Kotlova-
Baltinava

28

 

7.55 - 8.35

1,2,3,4,5

 

8

 

 • Baltinavas vidusskola

 

16.00 - 16.40

Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes dienas

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

Pegueot Boxer vai
Opel Vivaro

 

Baltinava - Obeļova -
Baltinava

15

 

8.35 - 8.25

 1,2,3,4,5

 

2

 

 • Baltinavas vidusskola

 

Baltinava-Obeļova

15.30 - 15.50

BMC Probuss (HO - 116)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes
dienas

 

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

BMC Probuss

2010

 

Baltinava-Cērpene-
Buki-Upīte-
Baltinava

44

 

7.50 - 8.40

1,2,3,4,5

 

34

 • Baltinavas vidusskola

 

Baltinava-Briežuciems-
Upīte-Buki-Cērpene-
Baltinava

16.20 - 17.15

36

Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

MB Sprinter (HO - 1747)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes dienas

 

Skolēnu skaits

Apkalpojamās skolas

MB Sprinter

2010

 

Bērzpils - Bērzpils

32,1

7.10 - 8.00

1,2,3,4,5

 

 

 

 

13

 • Bērzpils pamatskola

15

8.05 - 8.30

16

19

8.32 - 9.00

7

15

15.55 - 16.15

16

32,1

16.15 - 17.00

13

Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

VW Crafter (KK - 4863)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes
dienas

 

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

VW Crafter

2012

 

Bērzkalne – Balvi –
Bērzkalne

 

46,5

 

7.35 - 9.01

1,2,3,4,5

 

19

 

 • PII Pīlādzītis, Balvu sākumskola,
 • Balvu valsts ģimnāzija,
 • Balvu profesionālā vidusskola

15.47 - 17.14

Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

MB Sprinter (HN - 4842)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes dienas

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

MB Sprinter

2010

Balvi - Kubuli - Balvi - Rugāji - Kapūne - Rugāji

58

7.15 - 8.00

1,2,3,4,5

23

 • Rugāju vidusskola
 • Eglaines pamatskola
Rugāji - Sudarbe - Medņi - Rugāji 30 8.00 - 8.45 19
 • Rugāju vidusskola
 • Eglaines pamatskola
Rugāji - Benislava - 
Kubuli - Rugāji
58 15.15 - 16.10 18
 • Rugāju vidusskola
 • Balvu valsts ģimnāzija
 • Eglaines pamatskola
Rugāji - Balvi 30 16.10 - 17.00 19
 • Rugāju vidusskola
Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

MB Sprinter (HO - 2527)
Citroen Jumper 

Autobusa marka, izlaiduma gads Maršruts Maršruta
garums (
km)
Reisa sākuma, beigu laiks Izpildes
dienas
Skolēnu
skaits
Apkalpojamās skolas

MB Sprinter 2010
Citroen Jumper 2013

 

 

 

Kubuli- Gobusala-Kubuli- Balvi-Vīksna- Balvi-Kubuli- Balvi-Kubuli

86

6.50 - 9.20

1

44

 • PII Ieviņa
 • Stacijas pamatskola
 • Tilžas pamatskolas speciālā klase Balvos

Kubuli-Balvi-Kubuli-
Vīksna- balvi-Kubuli

62,3

7.20 - 9.10

2,3,4,5

37

 • PII Ieviņa
 • Stacijas pamatskola
 • Tilžas pamatskolas speciālā klase Balvos

Balvi-Kubuli-Balvi-
Kubuli-Vīksna-Kubuli

 

67,8

13.20 - 16.40

1,2,3,4

36

 • PII Ieviņa
 • Stacijas pamatskola
 • Tilžas pamatskolas speciālā klase Balvos

Kubuli-Balvi-Kubuli-
Balvi-Kubuli-Vīksna-
Kubuli

98,6

13.20 - 16.40

5

49

 • PII Ieviņa
 • Stacijas pamatskola
 • Tilžas pamatskolas speciālā klase Balvos
Maršruts pirmdienās no rīta

Maršruts otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no rīta

Maršruts pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās pēcpusdienā

Maršruts piektdienās pēcpusdienā 

Isuzu Torquise (HB - 9181)

Autobusa marka, izlaiduma gads Maršruts Maršruta
garums (
km)
Reisa sākuma, beigu laiks Izpildes
dienas
Skolēnu
skaits
Apkalpojamās skolas

Isuzu Torquise

2008

 

Vīksna-Pērkoni-Kuprava- Vīksna-Balvi-Vīksna 69,5

 

 

7.25 - 9.05 1,2,3,4,5

 

 

47

 

 • Stacijas pamatskola
 • PII "Ieviņa"

Vīksna-Balvi-Kuprava-
Vīksna

 

15.50 - 17.25

 • Balvu sākumskola
 • Balvu valsts ģimnāzija
 • Balvu profesionālā vispārizglītojošā vidusskola
 • PII Sienāzītis
 • PII Pīlādzītis
Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

MB Sprinter 516 (HN - 4611)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes
dienas

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

MB Sprinter 516

2010

Egļuciems-Balvi-Kubuli

39

 

7.40 - 9.00

1,2,3,4,5

19

 • Bērzkalnes pirmskolas izglītības iestāde
 • Balvu sākumskola
 • Balvu profesionālā vispārizglītojošā vidusskola
 • Stacijas pamatskola

Kubuli-Balvi-Egļuciems

15.50 - 17.10

19

Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

Mercedes Intouro (HN - 8928)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes dienas

 

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

Mercedes Intouro 2010

Liepari - Bērzpils - Upatnieki - Rugāji - Kapūne - Benislava

71

7.05 - 8.50

1,2,3,4,5

68

 • Rugāju vidusskola
 • Bērzpils pamatskola
 • Eglaines pamatskola
Maršruts no rīta

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes
dienas

 

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

Mercedes Intouro 2010

Benislava-Kapūne-Rugāji-Kozupe-Daugasne-Benislava-Bērzpils-Mastarīga-Liepari-Skujetnieki-Liepari

 

78

15.00 - 17.10

1,2,3,4,5

69

 • Rugāju vidusskola
 • Bērzpils pamatskola
 • Eglaines pamatskola
Maršruts pēcpusdienā

Renault master (MJ - 347)

Autobusa marka, izlaiduma gads Maršruts Maršruta
garums (
km)
Reisa sākuma, beigu laiks Izpildes
dienas
Skolēnu
skaits
Apkalpojamās skolas

Renault master

2012

 

 

 

 

Benislava-Anengofa-
Tinkaunieki –Liepari-
Benislava

 

22

7.00 - 7.50

1,2,3,4,5

 

 

 

 

7

 • Eglaines pamatskola

Benislava-Krampenes-
Anengofa-Rugāji-Dzelzupe- Silenieki-Rugāji-Lukstiņi- Rugāji-Kapūne-Benislava

52

7.50 - 9.00

15

 • Rugāju vidusskola
 • Eglaines pamatskola

Benislava-Ozolnes-
Augstāri-Bērzpils-
Benislava

18

13.00 - 13.20

10

 • Eglaines pamatskola

Benislava-Rugāji-Lukstiņi-Silenieki-Dzelzupe-Rugāji-Anengofa-Benislava

75

14.50 - 15.55

15

 • Rugāju vidusskola
 • Eglaines pamatskola

Benislava-Liepari -
Tinkaunieki –Anengofa-
Benislava

22

16.05 - 16.45

7

 • Eglaines pamatskola
Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

Ford Transit (KF - 2039)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes
dienas

 

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

Ford Transit

2015

 

Rugāji - Vectilža - Tilža-
Rugāji

 

78

 

7.30 - 8.45

1,2,3,4,5

 

17

 • Rugāju vidusskola
 • Eglaines pamatskola

16.00 - 17.10

Maršruts no rīta Maršruts vakarā

VW transporter (EC - 405)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes
dienas

 

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

VW transporter

1996

 

Medņeva - Viduči

30,6

7.20-8.55

1,2,3,4,5

 

11

 

 • Viduču pamatskola

 

Viduči - Medņeva

30,6

15.30-16.45

Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

MB sprinter 516 (HN - 4613)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes dienas

 

Skolēnu skaits

Apkalpojamās skolas

MB sprinter 516

2010

 

Viļaka - Vecumi-Borisova - Viļaka

70

 

7.10 - 9.10

1

13

 

 • Viļakas vidusskola
 • Viduču pamatskola

Viļaka - Viduči -Vecumi-
Borisova-Viļaka

14.40 - 16.45

5

Maršruts pirmdienās no rīta Maršruts piektdienās pēcpusdienā

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes dienas

 

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

MB sprinter 516
2010

 

 

Viļaka - Žīguri - Viduči - Viļaka

 

 

32

 

8.15 - 9.00

2,4

11

 • Viduču pamatskola

12.30 - 13.50

2

11

14.50 - 15.35

4

11

Maršruts otrdienās no rīta Maršruts otrdienās pusdienlaikā

VW Caravella (HF - 8893)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes dienas

 

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

VW Caravella

2008

Viļaka - Žīguri - Viļaka - Egļeva - Viļaka

62

7.25 - 8.53

1,2,3,4,5

14

 • Viļakas vidusskola,
 • Viduču pamatskola Žīguros
14.30 - 16.05
Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā

VW Crafter (JV - 8535)

Autobusa marka, izlaiduma gads

Maršruts

Maršruta
garums (
km)

Reisa sākuma, beigu laiks

Izpildes
dienas

 

Skolēnu
skaits

Apkalpojamās skolas

VW Crafter

2009

 

Strēlnieki-Sudarbe-
Vectilža-Tilža-Strēlnieki

55

 

7.20 - 9.00

1,2,3,4,5

 

21

 • Tilžas pamatskola
 • Vectilžas PII

Strēlnieki- Tilža-
Vectilža- Sudarbe-
Strēlnieki

15.30 - 17.15

20

Maršruts no rīta Maršruts pēcpusdienā