Kontakti

dzimtsaraksti [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Adrese: Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV4501

Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas:

  • Reģistrē laulību
  • Reģistrē dzimšanas faktu
  • Reģistrē miršanas faktu
  • Izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus
  • Kārto civilstāvokļa aktu reģistru labošanas, papildināšanas, atjaunošanas un anulēšanas lietas, kā arī sagatavo atzinumus, pamatojoties uz ieinteresēto personu iesniegumiem
  • Pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus
  • Labo, papildina, atjauno un anulē civilstāvokļa aktu reģistrus, pamatojoties uz tiesas spriedumiem, administratīvajiem aktiem, nodaļas atzinumu vai ieinteresēto personu iesniegumiem
  • Kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas
  • Saglabā arhīva fondu

Darbinieki

Svetlana Novika

Vadītāja
dzimtsaraksti [at] balvi.lv

Santa Kuleša

Vadītājas vietniece
santa.kulesa [at] balvi.lv

Inese Zaikovska

Dzimtsarakstu speciāliste
inese.zaikovska [at] balvi.lv