Kontakti

sportacentrs [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Ziemeļlatgales sporta centra mērķis ir īstenot pašvaldības funkciju sporta jomā, veicināt aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida paradumus Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Darbinieki

Arnis Voika

Vadītājs
arnis.voika [at] balvi.lv

Velta Sprudzāne

Lietvede
sportacentrs [at] balvi.lv

Pēteris Vancāns

Sporta organizators
peteris.vancans [at] balvi.lv

Ervīns Veļķers

Sporta organizators
ervins.velkers [at] balvi.lv

Jānis Melnis

Sporta organizators
janis.melnis [at] balvi.lv

Kaspars Usāns

Sporta organizators
kaspars.usans [at] balvi.lv

Jānis Rakstiņš

Sporta organizators
janis.rakstins [at] balvi.lv

Jānis Zakarīts

Sporta organizators
janis.zakarits [at] balvi.lv

Romualds Kokorevičs

Sporta organizators
sportacentrs [at] balvi.lv
 • Šķilbēnu, Briežuciema, Baltinavas  pagasti
  • Pēteris Vancāns
 • Medņevas, Susāju pagasti, Viļakas pilsēta
  • Ervīns Veļķers
 • Bērzpils, Lazdukalna un Rugāju pagasti
  • Jānis Rakstiņš
 • Lazdulejas, Bērzkalnes, Balvu pagasti un Balvu pilsēta
  • Kaspars Usāns
 • Krišjāņu, Vectilžas un Tilžas pagasti
  • Jānis Melnis
 • Kupravas, Vīksnas un Kubulu pagasti
  • Jānis Zakarīts
 • Vecumu un Žīguru pagasti
  • Romualds Kokorevičs