Kontakti

vilakasac [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Parka iela 2, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

Darbinieki

Līna Barovska

Vadītāja
vilakasac [at] balvi.lv

Kristīna Pumpa

Sociālais darbinieks
kpumpa [at] inbox.lv

Sandra Šaicāne

Lietvede - Viļakas sociālās aprūpes centrs
vilakasac [at] balvi.lv

Viļakas sociālās aprūpes centrs ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs pilngadīgām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt (pensijas vecuma personām un personām, kurām noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis). Centrs nodrošina mājokli, atbalstu klienta problēmu risināšanā, sociālo rehabilitāciju, ja klientam nav attiecīgo spēju, kā arī diennakts aprūpi.

Maksa par Pakalpojumu, saskaņā ar Balvu novada Domes 2024.gada 22.februāra lēmuma Nr.54 (Protokols Nr.2, 36.§) “Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu:

  • Viļakas sociālās aprūpes centrā:
    • personai, kura deklarējusi dzīvesvietu Balvu novada administratīvajā teritorijā EUR 17,67 dienā;
    • personai, kura deklarējusi dzīvesvietu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā  EUR 21,67 dienā.
  • Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā:
    • personai, kura deklarējusi dzīvesvietu Balvu novada administratīvajā teritorijā EUR 16,44 dienā;
    • personai, kura deklarējusi dzīvesvietu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā  EUR 20,44 dienā.