7 arhīva fondos glabājas 1078 reģistru grāmatas no 1902.gada līdz mūsdienām ar 236267 arhīva vienībām (skaits uz 01.01.2023):

  • 407 grāmatas ar 105129 dzimšanas reģistriem
  • 214 grāmata ar 37141 laulības reģistriem
  • 397 grāmatas ar 80349 miršanas reģistriem
  • 11 grāmatas ar 957 paternitātes atzīšanas vai noteikšanas ierakstiem
  • 17 grāmatas ar 3030 laulības šķiršanas reģistriem
  • 2 grāmatas ar 240 adopcijas ierakstiem
  • 1 grāmata ar 119 vārda, uzvārda, tēvavārda, tautības ieraksta maiņas reģistriem
  • 29 grāmatas ar 9302 atjaunotajiem dzimšanas, miršanas un laulības reģistriem

2021.gadā Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīva fonds tika papildināts vēl ar 763 reģistru grāmatām, kuras tika pārņemtas glabāšanā no Dzimtsarakstu departamenta.