N.

P.

K.

Nekustamā īpašuma nosaukums

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības statuss

Zemes vienības kopējā platība, ha

Medību tiesību nomas platība, ha

Pieteikšanās termiņš

1.

Lutinānu purvs

3852 003 0124

3852 003 0124

Nekustamais īpašums

112,40

112,40

05.03.2023.