BALVU PILSĒTA

N. P. K.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Zemes vienības statuss

1.

1. Steķintavas līnija 131

3801 001 0078

0,0558

pašvaldībai piekritīgā zeme

2.

2. Steķintavas līnija 146

3801 001 0239

0,0600

pašvaldībai piekritīgā zeme

3.

3. Steķintavas līnija 178

3801 001 0264

0,0600

pašvaldībai piekritīgā zeme

4.

Krasta iela  10

3801 001 0293

4,8548

nekustamais īpašums

5.

Pelnupes iela   2

3801 001 0302

0,1704

nekustamais īpašums

6.

Ceļinieku iela  22

3801 001 0330

0,1049

nekustamais īpašums

7.

Bez adreses

3801 001 0332

0,8267

pašvaldībai piekritīgā zeme

8.

Lauku iela  26A

3801 001 0346

0,2002

nekustamais īpašums

9.

Bez adreses

3801 001 0360

0,2281

pašvaldībai piekritīgā zeme

10.

Vidzemes iela  34

3801 001 0374

0,1414

pašvaldībai piekritīgā zeme

11.

Liepu iela   2C

3801 001 0459

0,6837

pašvaldībai piekritīgā zeme

12.

Kooperatoru iela   9B

3801 001 0491

0,1648

pašvaldībai piekritīgā zeme

13.

Partizānu iela   1

3801 001 0495

0,1427

pašvaldībai piekritīgā zeme

14.

Pelnupes iela   8

3801 001 0507

0,1832

nekustamais īpašums

15.

Pīlādžu iela   3

3801 001 0510

0,1942

nekustamais īpašums

16.

Pīlādžu iela   5

3801 001 0511

0,1821

nekustamais īpašums

17.

Pīlādžu iela   7

3801 001 0512

0,1865

nekustamais īpašums

18.

Pīlādžu iela   9

3801 001 0513

0,1337

nekustamais īpašums

19.

Pīlādžu iela  11

3801 001 0514

0,1316

nekustamais īpašums

20.

Bez adreses

3801 001 0515

0,0500

pašvaldībai piekritīgā zeme

21.

Bez adreses

3801 001 0517

1,5643

pašvaldībai piekritīgā zeme

22.

Bez adreses

3801 001 0518

0,0230

pašvaldībai piekritīgā zeme

23.

Vidzemes iela  24B

3801 001 0522

0,8679

pašvaldībai piekritīgā zeme

24.

Vidzemes iela   1B

3801 001 0524

0,2545

pašvaldībai piekritīgā zeme

25.

Bez adreses

3801 001 0525

0,0409

pašvaldībai piekritīgā zeme

26.

Vidzemes iela   5G

3801 001 0526

0,1832

pašvaldībai piekritīgā zeme

27.

Bez adreses

3801 001 0555

0,2004

pašvaldībai piekritīgā zeme

28.

Tehnikas iela   5H

3801 001 0577

0,1578

nekustamais īpašums

29.

Ezera iela  53

3801 002 0007

0,0450

pašvaldībai piekritīgā zeme

30.

Dārza iela   7A

3801 002 0060

0,1028

nekustamais īpašums

31.

Dārza iela  12

3801 002 0084

0,1473

pašvaldībai piekritīgā zeme

32.

Brīvības iela  87

3801 002 0085

0,1029

nekustamais īpašums

33.

Draudzības iela  11

3801 002 0095

0,0401

nekustamais īpašums

34.

Bez adreses

3801 002 0097

0,0254

pašvaldībai piekritīgā zeme

35.

Bez adreses

3801 002 0098

0,4469

pašvaldībai piekritīgā zeme

36.

Bez adreses

3801 002 0107

0,1449

pašvaldībai piekritīgā zeme

37.

Ezera iela   8

3801 002 0110

0,1972

pašvaldībai piekritīgā zeme

38.

Kalna iela  11

3801 002 0120

0,0565

pašvaldībai piekritīgā zeme

39.

Bez adreses

3801 002 0131

0,0164

pašvaldībai piekritīgā zeme

40.

Bez adreses

3801 002 0146

2,2481

pašvaldībai piekritīgā zeme

41.

Bez adreses

3801 002 0167

0,0844

pašvaldībai piekritīgā zeme

42.

Bez adreses

3801 002 0173

0,4615

pašvaldībai piekritīgā zeme

43.

Jāņa Logina iela  32

3801 002 0215

0,1260

pašvaldībai piekritīgā zeme

44.

Ezera iela  10

3801 002 0228

0,1441

pašvaldībai piekritīgā zeme

45.

Ezera iela  35C

3801 002 0429

0,1205

pašvaldībai piekritīgā zeme

46.

Līču iela   7A

3801 002 0434

0,0865

nekustamais īpašums

47.

Līču iela   5B

3801 002 0435

0,6634

pašvaldībai piekritīgā zeme

48.

6. Ezermalas līnija  59

3801 003 0197

0,0565

pašvaldībai piekritīgā zeme

49.

Bez adreses

3801 003 0261

0,1837

pašvaldībai piekritīgā zeme

50.

Daugavpils iela  35C

3801 003 0311

0,1747

pašvaldībai piekritīgā zeme

51.

Ziedu iela  29

3801 003 0341

0,0494

pašvaldībai piekritīgā zeme

52.

Celtnieku iela  29A

3801 003 0363

0,0653

pašvaldībai piekritīgā zeme

53.

Rūpniecības iela  42

3801 003 0436

0,1285

pašvaldībai piekritīgā zeme

54.

Bez adreses

3801 003 0453

0,0128

pašvaldībai piekritīgā zeme

55.

Bez adreses

3801 003 0465

0,0186

pašvaldībai piekritīgā zeme

56.

Bez adreses

3801 003 0482

0,0098

pašvaldībai piekritīgā zeme

57.

Dzirnavu iela   1

3801 003 0501

0,3332

nekustamais īpašums

58.

Dzirnavu iela   1F

3801 003 0502

0,2540

nekustamais īpašums

59.

Alejas iela   8

3801 003 0546

0,1500

pašvaldībai piekritīgā zeme

60.

Bez adreses

3801 003 0547

0,5128

pašvaldībai piekritīgā zeme

61.

Bez adreses

3801 003 0550

0,5675

pašvaldībai piekritīgā zeme

62.

Bez adreses

3801 003 0553

0,0249

pašvaldībai piekritīgā zeme

63.

Bez adreses

3801 003 0556

1,4072

pašvaldībai piekritīgā zeme

64.

Tālā iela  12

3801 003 0562

0,2255

nekustamais īpašums

65.

Daugavpils iela   2A

3801 003 0565

0,1657

pašvaldībai piekritīgā zeme

66.

Bez adreses

3801 003 0604

0,6558

pašvaldībai piekritīgā zeme

67.

Pilsoņu iela  27A

3801 003 0609

0,0543

pašvaldībai piekritīgā zeme

68.

Celtnieku iela  14A

3801 003 0634

0,0247

rezerves zemes fonds

69.

Ceriņu iela   5A

3801 003 0638

0,0257

pašvaldībai piekritīgā zeme

70.

Brīvības iela  45B

3801 003 0689

0,1613

nekustamais īpašums

71.

Daugavpils iela   1C

3801 003 0693

0,1699

nekustamais īpašums

72.

Tālā iela   1

3801 003 0694

0,1496

pašvaldībai piekritīgā zeme

73.

Tālā iela   2

3801 003 0695

0,1584

pašvaldībai piekritīgā zeme

74.

Tālā iela   3

3801 003 0696

0,1308

pašvaldībai piekritīgā zeme

75.

Tālā iela   4

3801 003 0697

0,1962

pašvaldībai piekritīgā zeme

76.

Tālā iela   5

3801 003 0698

0,1932

pašvaldībai piekritīgā zeme

77.

Tālā iela   6

3801 003 0699

0,1566

pašvaldībai piekritīgā zeme

78.

Tālā iela   7

3801 003 0700

0,2028

pašvaldībai piekritīgā zeme

79.

Tālā iela   8

3801 003 0701

0,2233

pašvaldībai piekritīgā zeme

80.

Tālā iela   9

3801 003 0702

0,1757

pašvaldībai piekritīgā zeme

81.

Tālā iela  10

3801 003 0703

0,1662

pašvaldībai piekritīgā zeme

82.

Tālā iela  11

3801 003 0704

0,2144

pašvaldībai piekritīgā zeme

83.

Tālā iela  13

3801 003 0705

0,1721

pašvaldībai piekritīgā zeme

84.

Bez adreses

3801 003 0707

1,0114

pašvaldībai piekritīgā zeme

85.

Raiņa iela  47A

3801 003 0734

0,0553

nekustamais īpašums

86.

Bez adreses

3801 004 0026

0,0440

pašvaldībai piekritīgā zeme

87.

Bez adreses

3801 004 0034

0,1335

pašvaldībai piekritīgā zeme

88.

Bez adreses

3801 004 0056

0,0179

pašvaldībai piekritīgā zeme

89.

Bez adreses

3801 004 0137

0,0361

pašvaldībai piekritīgā zeme

90.

Bez adreses

3801 004 0199

0,0665

pašvaldībai piekritīgā zeme

91.

Bez adreses

3801 004 0206

0,1843

pašvaldībai piekritīgā zeme

92.

Bērzpils iela   1F

3801 004 0277

0,0952

pašvaldībai piekritīgā zeme

93.

Baznīcas iela  33A

3801 004 0305

0,0897

pašvaldībai piekritīgā zeme

94.

Bez adreses

3801 004 0357

0,3273

pašvaldībai piekritīgā zeme

95.

Bez adreses

3801 004 0371

0,1484

pašvaldībai piekritīgā zeme

96.

Brīvības iela 110

3801 004 0407

0,0500

pašvaldībai piekritīgā zeme

97.

Brīvības iela 108A

3801 004 0408

0,1106

pašvaldībai piekritīgā zeme

98.

Zaļā iela   4

3801 004 0409

0,1177

pašvaldībai piekritīgā zeme

99.

Bez adreses

3801 004 0419

0,0284

rezerves zemes fonds

100.

Bez adreses

3801 004 0479

0,0992

pašvaldībai piekritīgā zeme

101.

Bez adreses

3801 004 0485

0,1595

pašvaldībai piekritīgā zeme

102.

Bez adreses

3801 004 0494

0,0758

pašvaldībai piekritīgā zeme

103.

Bez adreses

3801 004 0509

0,7828

pašvaldībai piekritīgā zeme

104.

Mazā iela   5A

3801 004 0521

0,0232

pašvaldībai piekritīgā zeme

105.

Bez adreses

3801 004 0522

0,0016

pašvaldībai piekritīgā zeme

106.

Bērzpils iela   1G

3801 004 0531

0,0900

pašvaldībai piekritīgā zeme

107.

Bez adreses

3801 004 0537

0,0445

pašvaldībai piekritīgā zeme

108.

Bez adreses

3801 004 0541

0,0160

pašvaldībai piekritīgā zeme

109.

Bez adreses

3801 004 0542

0,0389

pašvaldībai piekritīgā zeme

110.

Jaunatnes iela  14A

3801 004 0548

0,0564

nekustamais īpašums

111.

Jāņa Logina iela   2A

3801 004 0578

0,0350

pašvaldībai piekritīgā zeme

VIĻAKAS PILSĒTA  

N. P. K.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Zemes vienības statuss

1.

Balvu iela  39

38150010044

0,2456

nekustamais īpašums

2.

Balvu iela  31

38150010052

0,2274

pašvaldībai piekritīgā zeme

3.

Balvu iela  33

38150010053

0,2195

pašvaldībai piekritīgā zeme

4.

Balvu iela  35

38150010054

0,1547

pašvaldībai piekritīgā zeme

5.

Balvu iela  47

38150010058

0,2265

pašvaldībai piekritīgā zeme

6.

Tautas iela  40

38150010157

0,2533

pašvaldībai piekritīgā zeme

7.

Balvu iela  29A

38150010181

0,3733

pašvaldībai piekritīgā zeme

8.

Baznīcas iela  25A

38150010189

0,201

pašvaldībai piekritīgā zeme

9.

Tautas iela  42B

38150010193

0,4329

pašvaldībai piekritīgā zeme

10.

Saules iela  17

38150010194

0,7451

rezerves zemes fonds

11.

Abrenes iela  36A

38150010195

0,1989

pašvaldībai piekritīgā zeme

12.

Pļavu iela   1

38150010200

0,0429

pašvaldībai piekritīgā zeme

13.

Balvu iela  47A

38150010215

1,1265

pašvaldībai piekritīgā zeme

14.

Ostratu iela  32A

38150010217

0,0999

pašvaldībai piekritīgā zeme

15.

Baznīcas iela  19A

38150010218

0,2126

pašvaldībai piekritīgā zeme

16.

Ostratu iela  15A

38150010219

2,817

pašvaldībai piekritīgā zeme

17.

Tautas iela  44

38150010220

0,351

pašvaldībai piekritīgā zeme

18.

Tautas iela  50A

38150010221

0,1204

pašvaldībai piekritīgā zeme

19.

Tautas iela  56A

38150010222

0,1971

pašvaldībai piekritīgā zeme

20.

Tautas iela  35

38150010223

0,9745

zeme zemes reformas pabeigšanai

21.

Dārzu iela   1A

38150010224

1,9349

zeme zemes reformas pabeigšanai

22.

Tautas iela   3A

38150010225

3,9005

pašvaldībai piekritīgā zeme

23.

Abrenes iela  34A

38150010226

3,5655

pašvaldībai piekritīgā zeme

24.

Pļavu iela   3A

38150010227

0,103

pašvaldībai piekritīgā zeme

25.

Dārzu iela   3B

38150010229

0,4068

pašvaldībai piekritīgā zeme

26.

Parka iela   3A

38150010230

0,1737

pašvaldībai piekritīgā zeme

27.

Parka iela   1

38150010231

0,2315

pašvaldībai piekritīgā zeme

28.

Saules iela   8

38150010232

1,2053

pašvaldībai piekritīgā zeme

29.

Bez adreses

38150010237

0,2786

pašvaldībai piekritīgā zeme

30.

Dārzu iela   1B

38150010238

0,4244

pašvaldībai piekritīgā zeme

31.

Balvu iela  37A

38150010257

0,4837

pašvaldībai piekritīgā zeme

32.

Gaismas iela  13

38150010259

0,4659

pašvaldībai piekritīgā zeme

33.

Eržepoles iela  71A

38150020015

0,3591

pašvaldībai piekritīgā zeme

34.

Eržepoles iela  71

38150020027

0,1393

pašvaldībai piekritīgā zeme

35.

Balvu iela  26

38150020088

0,254

pašvaldībai piekritīgā zeme

36.

Balvu iela  26A

38150020119

0,8747

zeme zemes reformas pabeigšanai

37.

Balvu iela  26B

38150020120

0,4292

pašvaldībai piekritīgā zeme

38.

Eržepoles iela  33B

38150020121

0,8913

pašvaldībai piekritīgā zeme

39.

Eržepoles iela  79

38150020134

0,065

nekustamais īpašums

40.

Dzirnavu iela  23

38150030017

1,0179

nekustamais īpašums

41.

Liepnas iela  36

38150030050

0,3083

pašvaldībai piekritīgā zeme

42.

Liepnas iela  40

38150030052

0,1822

pašvaldībai piekritīgā zeme

43.

Liepnas iela  76

38150030064

0,12

pašvaldībai piekritīgā zeme

44.

Pils iela  23B

38150030082

1,2525

pašvaldībai piekritīgā zeme

45.

Sporta iela  10

38150030132

0,248

pašvaldībai piekritīgā zeme

46.

Sporta iela  12A

38150030133

0,2335

pašvaldībai piekritīgā zeme

47.

Dzirnavu iela  13B

38150030134

0,5379

pašvaldībai piekritīgā zeme

48.

Pils iela  31B

38150030137

0,3084

pašvaldībai piekritīgā zeme

49.

Pils iela  37

38150030138

2,52

zeme zemes reformas pabeigšanai

50.

Pils iela  29B

38150030140

8,5503

pašvaldībai piekritīgā zeme

51.

Liepnas iela 44A

38150030142

14,667

pašvaldībai piekritīgā zeme

52.

Liepnas iela  28A

38150030144

0,0356

pašvaldībai piekritīgā zeme

53.

Pils iela  33

38150030147

1,087

zeme zemes reformas pabeigšanai

54.

Pils iela  31A

38150030152

0,6256

zeme zemes reformas pabeigšanai

55.

Pils iela  37A

38150030155

0,1578

pašvaldībai piekritīgā zeme

56.

Liepnas iela  30A

38150030158

0,3899

pašvaldībai piekritīgā zeme

57.

Garnizona iela  13A

38150030162

0,1864

pašvaldībai piekritīgā zeme

58.

Pils iela  23C

38150030166

0,2

pašvaldībai piekritīgā zeme

59.

Bez adreses

38150030171

0,044

pašvaldībai piekritīgā zeme

60.

Parka iela  10A

38150040076

2,7527

pašvaldībai piekritīgā zeme

61.

Jaunatnes iela  29A

38150040081

1,9649

pašvaldībai piekritīgā zeme

62.

Jaunatnes iela  37

38150040082

3,1673

pašvaldībai piekritīgā zeme

63.

Parka iela   2A

38150040083

0,8665

pašvaldībai piekritīgā zeme

64.

Abrenes iela  38B

38150040088

0,4029

nekustamais īpašums

65.

Miera iela  10A

38150040097

1,3713

nekustamais īpašums

66.

Parka iela   2C

38150040100

0,6087

pašvaldībai piekritīgā zeme

67.

Miera iela   9

38150040103

4,1677

pašvaldībai piekritīgā zeme

68.

Abrenes iela  46

38150040104

6,069

pašvaldībai piekritīgā zeme

69.

Smilšu iela  10

38150040105

3,2121

pašvaldībai piekritīgā zeme

70.

Smilšu iela   1A

38150040106

1,067

pašvaldībai piekritīgā zeme

71.

Abrenes iela  19A

38150040107

0,4754

pašvaldībai piekritīgā zeme

72.

Pils iela  50B

38150040109

2,6123

pašvaldībai piekritīgā zeme

73.

Pils iela  74

38150040110

5,4332

pašvaldībai piekritīgā zeme

74.

Abrenes iela  31A

38150040113

1,4447

pašvaldībai piekritīgā zeme

75.

Miera iela   6

38150040130

4,7084

pašvaldībai piekritīgā zeme

76.

Bez adreses

38150040135

0,1149

pašvaldībai piekritīgā zeme

Nekustamā

īpašuma 

nosaukums

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums,  statuss

Zemes vienības kopējā platība, ha

Medību tiesību nomai nododamā platība, ha

Ezersalas senkapi

38900060194

38900060194

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,1

1,1

Nekustamā

īpašuma 

nosaukums

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums,  statuss

Zemes vienības kopējā platība, ha

Medību tiesību nomai nododamā platība, ha

Šalgunova

38780050104

38780050104

nekustamais īpašums

3,08

3,08

Ilgas

38780050178

38780050178

zeme zemes reformas pabeigšanai

2,0

2,0

Andži

38780050149

38780050075

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,7290

1,7290

-

38780050173

38780050173

zeme zemes reformas pabeigšanai

0,5

0,5

Kroņi

38780030106

38780050171

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,3798

2,3798

Kroņi

38780030106

38780050172

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,81

1,81

Silaciema karjers

38780050125

38780050125

pašvaldībai piekritīgā zeme

12,8944

12,8944

-

38780050037

38780050037

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,9

1,9

-

38780050192

38780050192

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,14

1,14

-

38780050156

38780050156

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,4199

2,4199

-

38780050196

38780050195

rezerves zemes fonds

2,01

2,01

Ainas

38780050063

38780050063

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,8850

2,8850

-

38780050059

38780050059

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,8

1,8

Susuri

38780090039

38780050039

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,7

2,7

Kraukļeva

38780100212

38780100212

zeme zemes reformas pabeigšanai

0,4

0,4

-

38780100198

38780100198

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,5

1,5

-

38780100121

38780100121

zeme zemes reformas pabeigšanai

2,3

2,3

-

38780100165

38780100067

rezerves zemes fonds

3,7784

3,7784

-

38780100077

38780100077

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,9831

0,9831

-

38780100072

38780100072

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,1

1,1

-

38980030195

38980030195

rezerves zemes fonds

3,31

3,31

Upes iela 4

38980030188

38980030188

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,2140

1,2140

-

38980030194

38980030194

pašvaldībai piekritīgā zeme

26,03

26,03

Attīrīšanas iekārtas

38980030322

38980030322

nekustamais īpašums

0,6175

0,6175

Apiņi 1

38740080051

38740080051

pašvaldībai piekritīgā zeme

4,6

4,6

-

38740080113

 

38740080113

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,2

2,2

-

38740080040

38740080040

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,0

1,0

Malubērzi

38900040077

38900040077

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,4

1,4

-

38900010017

38900010058

pašvaldībai piekritīgā zeme

4,2

4,2

-

38900010019

38900010100

pašvaldībai piekritīgā zeme

3,6620

3,6620

Olgas mājas

38900040031

38900040031

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,2

0,2

-

38900050119

38900050119

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,8214

0,8214

-

38900050183

38900050183

pašvaldībai piekritīgā zeme

4,4

4,4

-

38900050168

38900050168

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,7

0,7

-

38900060241

38900060241

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,2

2,2

-

38900060256

38900060110

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,0907

2,0907

-

38900060084

38900060084

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,6

0,6

-

38900060042

38900060042

pašvaldībai piekritīgā zeme

3,9

3,9

-

38900050154

38900050154

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,6

0,6

-

38900050030

38900050030

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,9

2,9

-

38900060251

38900060251

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,5

0,5

-

38900060187

38900060187

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,4

0,4

-

38900060182

38900060182

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,0691

0,0691

Puķītes

38900030136

38900030136 nekustamais īpašums

0,6

0,6

-

38660030074

38660030074

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,8

2,8

-

38660010086

38660010086

pašvaldībai piekritīgā zeme

3,4

3,4

Lazdiņas

38660030051

38660030051

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,5386

0,5386

Vilkarūču mājas

38900040101

38900040101

rezerves zemes fonds

0,67

0,67

Učelnieku mājas

38900060243

38900060243

rezerves zemes fonds

3,95

3,95

-

38900020091

38900020091

rezerves zemes fonds

2,66

2,66

-

38660010067

38660010054

rezerves zemes fonds

0,71

0,71

- 38780050075

38780050077

rezerves zemes fonds

2,7878 2,7878
- 38980030312

38980030312

rezerves zemes fonds

1,8110 1,8110

Nekustamā

īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums,  statuss

Zemes vienības kopējā platība, ha

Medību tiesību nomai nododamā platība, ha

-

38780050179

38780050179

rezerves zemes fonds

3,1395

3,1395

Kroņi

38780030106

38780050175

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,0051

2,0051

-

38780050005

38780050046

rezerves zemes fonds

3,0

3,0

Kroņi

38780030106

38780050160 

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,87

0,87

Kumelītes

38480040278

38480040317

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,1

2,1

-

38480010040

38480040341

pašvaldībai piekritīgā zeme

5,49

5,49

-

38480010040

38480010088

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,96

1,96

Hiacintes

38480040321

38480040321

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,8

2,8

Hiacintes

38480040321

38480040322

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,5

0,5

Hiacintes

38480040321

38480040323

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,0189

2,0189

Gāršas

38480040296

38480040296

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,2940

0,2940

-

38480040209

38480040209 

rezerves zemes fonds

1,8493

1,8493

Cielava

38480040078

38480040078

pašvaldībai piekritīgā zeme

3,7191

3,7191

Upesgrīvas

38480040146

38480040150

nekustamais īpašums

4,88

4,88

Upesgrīvas

38480040146

38480040154

nekustamais īpašums

0,68

0,68

-

38480050075

38480050074

rezerves zemes fonds

1,12

1,12

Apiņi 1

38740080051

38740080074

pašvaldībai piekritīgā zeme

4,6

4,6