N. P. K.

Nekustamā īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums,  statuss

Zemes vienības kopējā platība, ha

Medību tiesību nomai nododamā platība, ha

Pieteikšanās termiņš līdz

1.                   

-

38780050179

38780050179

rezerves zemes fonds

3,1395

3,1395

05.09.2023.

2.                   

Kroņi

38780030106

38780050175

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,0051

2,0051

05.09.2023.

3.                   

-

38780050005

38780050046

rezerves zemes fonds

3,0

3,0

05.09.2023.

4.                   

Kroņi

38780030106

38780050160 

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,87

0,87

05.09.2023.

5.                   

Kumelītes

38480040278

38480040317

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,1

2,1

05.09.2023.

6.                   

-

38480010040

38480040341

pašvaldībai piekritīgā zeme

5,49

5,49

05.09.2023.

7.                   

-

38480010040

38480010088

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,96

1,96

05.09.2023.

8.                   

Hiacintes

38480040321

38480040321

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,8

2,8

05.09.2023.

9.                   

Hiacintes

38480040321

38480040322

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,5

0,5

05.09.2023.

10.               

Hiacintes

38480040321

38480040323

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,0189

2,0189

05.09.2023.

11.               

Gāršas

38480040296

38480040296

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,2940

0,2940

05.09.2023.

12.               

-

38480040209

38480040209 

rezerves zemes fonds

1,8493

1,8493

05.09.2023.

13.               

Cielava

38480040078

38480040078

pašvaldībai piekritīgā zeme

3,7191

3,7191

05.09.2023.

14.               

Upesgrīvas

38480040146

38480040150

nekustamais īpašums

4,88

4,88

05.09.2023.

15.               

Upesgrīvas

38480040146

38480040154

nekustamais īpašums

0,68

0,68

05.09.2023.

16.               

-

38480050075

38480050074

rezerves zemes fonds

1,12

1,12

05.09.2023.

17.               

Apiņi 1

38740080051

38740080074

pašvaldībai piekritīgā zeme

4,6

4,6

05.09.2023.