Nekustamā

īpašuma 

nosaukums

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums,  statuss

Zemes vienības kopējā platība, ha

Medību tiesību nomai nododamā platība, ha

Ezersalas senkapi

38900060194

38900060194

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,1

1,1

Nekustamā

īpašuma 

nosaukums

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums,  statuss

Zemes vienības kopējā platība, ha

Medību tiesību nomai nododamā platība, ha

Šalgunova

38780050104

38780050104

nekustamais īpašums

3,08

3,08

Ilgas

38780050178

38780050178

zeme zemes reformas pabeigšanai

2,0

2,0

Andži

38780050149

38780050075

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,7290

1,7290

-

38780050173

38780050173

zeme zemes reformas pabeigšanai

0,5

0,5

Kroņi

38780030106

38780050171

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,3798

2,3798

Kroņi

38780030106

38780050172

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,81

1,81

Silaciema karjers

38780050125

38780050125

pašvaldībai piekritīgā zeme

12,8944

12,8944

-

38780050037

38780050037

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,9

1,9

-

38780050192

38780050192

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,14

1,14

-

38780050156

38780050156

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,4199

2,4199

-

38780050196

38780050195

rezerves zemes fonds

2,01

2,01

Ainas

38780050063

38780050063

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,8850

2,8850

-

38780050059

38780050059

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,8

1,8

Susuri

38780090039

38780050039

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,7

2,7

Kraukļeva

38780100212

38780100212

zeme zemes reformas pabeigšanai

0,4

0,4

-

38780100198

38780100198

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,5

1,5

-

38780100121

38780100121

zeme zemes reformas pabeigšanai

2,3

2,3

-

38780100165

38780100067

rezerves zemes fonds

3,7784

3,7784

-

38780100077

38780100077

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,9831

0,9831

-

38780100072

38780100072

zeme zemes reformas pabeigšanai

1,1

1,1

-

38980030195

38980030195

rezerves zemes fonds

3,31

3,31

Upes iela 4

38980030188

38980030188

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,2140

1,2140

-

38980030194

38980030194

pašvaldībai piekritīgā zeme

26,03

26,03

Attīrīšanas iekārtas

38980030322

38980030322

nekustamais īpašums

0,6175

0,6175

Apiņi 1

38740080051

38740080051

pašvaldībai piekritīgā zeme

4,6

4,6

-

38740080113

 

38740080113

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,2

2,2

-

38740080040

38740080040

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,0

1,0

Malubērzi

38900040077

38900040077

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,4

1,4

-

38900010017

38900010058

pašvaldībai piekritīgā zeme

4,2

4,2

-

38900010019

38900010100

pašvaldībai piekritīgā zeme

3,6620

3,6620

Olgas mājas

38900040031

38900040031

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,2

0,2

-

38900050119

38900050119

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,8214

0,8214

-

38900050183

38900050183

pašvaldībai piekritīgā zeme

4,4

4,4

-

38900050168

38900050168

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,7

0,7

-

38900060241

38900060241

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,2

2,2

-

38900060256

38900060110

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,0907

2,0907

-

38900060084

38900060084

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,6

0,6

-

38900060042

38900060042

pašvaldībai piekritīgā zeme

3,9

3,9

-

38900050154

38900050154

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,6

0,6

-

38900050030

38900050030

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,9

2,9

-

38900060251

38900060251

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,5

0,5

-

38900060187

38900060187

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,4

0,4

-

38900060182

38900060182

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,0691

0,0691

Puķītes

38900030136

38900030136 nekustamais īpašums

0,6

0,6

-

38660030074

38660030074

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,8

2,8

-

38660010086

38660010086

pašvaldībai piekritīgā zeme

3,4

3,4

Lazdiņas

38660030051

38660030051

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,5386

0,5386

Vilkarūču mājas

38900040101

38900040101

rezerves zemes fonds

0,67

0,67

Učelnieku mājas

38900060243

38900060243

rezerves zemes fonds

3,95

3,95

-

38900020091

38900020091

rezerves zemes fonds

2,66

2,66

-

38660010067

38660010054

rezerves zemes fonds

0,71

0,71

- 38780050075

38780050077

rezerves zemes fonds

2,7878 2,7878
- 38980030312

38980030312

rezerves zemes fonds

1,8110 1,8110

Nekustamā

īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums,  statuss

Zemes vienības kopējā platība, ha

Medību tiesību nomai nododamā platība, ha

-

38780050179

38780050179

rezerves zemes fonds

3,1395

3,1395

Kroņi

38780030106

38780050175

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,0051

2,0051

-

38780050005

38780050046

rezerves zemes fonds

3,0

3,0

Kroņi

38780030106

38780050160 

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,87

0,87

Kumelītes

38480040278

38480040317

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,1

2,1

-

38480010040

38480040341

pašvaldībai piekritīgā zeme

5,49

5,49

-

38480010040

38480010088

pašvaldībai piekritīgā zeme

1,96

1,96

Hiacintes

38480040321

38480040321

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,8

2,8

Hiacintes

38480040321

38480040322

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,5

0,5

Hiacintes

38480040321

38480040323

pašvaldībai piekritīgā zeme

2,0189

2,0189

Gāršas

38480040296

38480040296

pašvaldībai piekritīgā zeme

0,2940

0,2940

-

38480040209

38480040209 

rezerves zemes fonds

1,8493

1,8493

Cielava

38480040078

38480040078

pašvaldībai piekritīgā zeme

3,7191

3,7191

Upesgrīvas

38480040146

38480040150

nekustamais īpašums

4,88

4,88

Upesgrīvas

38480040146

38480040154

nekustamais īpašums

0,68

0,68

-

38480050075

38480050074

rezerves zemes fonds

1,12

1,12

Apiņi 1

38740080051

38740080074

pašvaldībai piekritīgā zeme

4,6

4,6