Nekustamā īpašuma nodokļa konts-AS SEB banka

Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009115622
Bankas konts:
LV68UNLA0050016639686
Bankas nosaukums:
AS SEB banka
Bankas kods:
UNLALV2X
Mērķis:
:
Nekustamā īpašuma nodokļa konts

Nekustamā īpašuma nodokļa konts - AS "Citadele banka"

Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009115622
Bankas konts:
LV80PARX0012592970009
Bankas nosaukums:
AS "Citadele banka"
Bankas kods:
PARXLV22
Mērķis:
:
Nekustamā īpašuma nodokļa konts

Nekustamā īpašuma nodokļa konts- AS "Swedbank"

Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009115622
Bankas konts:
LV17HABA0551034380973
Bankas nosaukums:
AS "Swedbank"
Bankas kods:
HABALV22
Mērķis:
:
Nekustamā īpašuma nodokļa konts

Norēķinu konts -AS SEB banka

Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009115622
Bankas konts:
LV93UNLA0050014291739
Bankas nosaukums:
AS SEB banka
Bankas kods:
UNLALV2X
Mērķis
:
Norēķinu konts

Norēķinu konts -AS "Citadele banka"

Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009115622
Bankas konts:
LV05PARX0012592970001
Bankas nosaukums:
AS "Citadele banka"
Bankas kods:
PARXLV22
Mērķis:
:
Norēķinu konts

Norēķinu konts -AS "Swedbank"

Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009115622
Bankas konts:
LV24HABA0551034380944
Bankas nosaukums:
AS "Swedbank"
Bankas kods:
HABALV22
Mērķis:
:
Norēķinu konts

Balvu novada pašvaldība Bērzpils ielā 1A, Balvos, ir pieejama personām ar īpašām vajadzībām. Ieeja ēkā - izmantojot centrālo ieeju no Bērzpils ielas puses.

Nonākot pie centrālās ieejas durvīm, jāpazvana uz telefona numuru +371 20282401Klientu apkalpošanas speciālists atvērs durvis un pasauks vajadzīgo speciālistu.

Skatīt visas nodaļas

DARBA LAIKS

  • Pirmdiena 08:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
  • Otrdiena 08:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
  • Trešdiena 08:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
  • Ceturtdiena 08:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
  • Piektdiena Slēgts
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām iesniegumu sūtīt uz pašvaldības e-adresi.

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts. Kopējā e-pasta izmērs nedrīkst pārsniegt 15 MB.