Balvi ir neliela, skaista pilsētiņa Latgales ziemeļaustrumos, Balvu novada centrs. Izvietojusies starp Balvu un Pērkonu ezeriem pie tos savienojušās Bolupes.

Balvi ir salīdzinoši jauna pilsēta, tomēr tās, kā apdzīvotas vietas, vēsture veidojusies vairāku gadsimtu garumā. Atpazīstamākie pilsētas objekti ir muižas pils ēka ezera krastā, 19. gadsimtā veidotais muižas parks un savdabīgās akmeņu kompozīcijas Lāča dārzā. Par pilsētas simbolu balvenieši uzskata strūklaku „Ūdensroze” skvērā, bet svinīgos valsts svētku brīžos iedzīvotāji pulcējas pie pieminekļa kritušajiem Latgales partizāniem.

Balvu pilsēta atrodas autoceļu P35 un P47 krustojumā. Attālums līdz Rēzeknei — 80 km, līdz Rīgai 226 km, tās kopējo teritoriju 5,1 km2 platībā apdzīvo 6200 iedzīvotāji (PMLP dati uz 01.01.2022.).