Šajā lapā ir norādītas saites uz Saistošo noteikumu projektu un, ja nepieciešams, Paskaidrojuma rakstu (atrodas dokumenta beigās) datnēm.

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2024.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.______/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2023 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā”” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 17.05.2024. - 31.05.2024., sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 33/2022 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā””  projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 02.05.2024. - 16.05.2024., sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts šāds Balvu novada domes saistošo noteikumu projekts - Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr.____/2024 "Balvu novada pašvaldības nolikums".


Termiņš viedokļa izteikšanai: 04.04.2024. - 17.04.2024., sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2024.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 07.03.2024. - 21.03.2024. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2024 "Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.20/2023 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 23.02.2024. - 11.03.2024. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2024.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.____/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2023 “Par Balvu novada simboliku”” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 13.02.2024. – 27.02.2024., plkst. 17.00, sūtot uz Balvu novada pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2024.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.____/2024 "Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 12.02.2024. – 26.02.2024., plkst. 17:00, sūtot uz Balvu novada pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2022.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai - 07.02.2024. - 21.02.2024. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.____/2024 “Grozījums Balvu novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9/2023 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā”” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 06.02.2024. – 20.02.2024., plkst. 17:00, sūtot uz Balvu novada pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts 2024.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Par medībām Balvu novada pilsētās” projekts


Termiņš viedokļa izteikšanai: 23.01.2024. – 06.02.2024., plkst. 17:00, sūtot uz Balvu novada pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.____/2023 “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai - 27.11.2023. - 11.12.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.____/2023 “Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Balvu novadā” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai - 21.11.2023. - 05.12.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.____/2023 “Par Balvu novada simboliku” projekts. 


Termiņš viedokļa izteikšanai - 27.11.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.______/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo atbalstu Balvu novadā” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 02.11.2023. - 16.11.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu projekts -  Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr.____/2023 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā".


Termiņš viedokļa izteikšanai – 10.11.2023. sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2023 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 23.10.2023. – 06.11.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.____/2023 “Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2022 “Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Balvu novadā”” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 20.10.2023. - 03.11.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2023.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.____/2023 “Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.39/2022 “Par Balvu novada simboliku”” projekts.


 Termiņš viedokļa izteikšanai: 03.10.2023. - 17.10.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2023.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.___/2023 “Grozījums Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 18.09.2023. - 02.10.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2023 "Par interešu izglītības programmu licencēšanu Balvu novadā" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 18.09.2023. – 03.10.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.____/2023 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā" projekts. 


Termiņš viedokļa izteikšanai - 15.08.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.____/2023 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai - 15.08.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.____/2023 "Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu studiju programmās" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai - 15.08.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Balvu novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu "Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums":


Termiņš viedokļa izteikšanai: 28.06. – 12.07. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Balvu novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu " Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā ":


Termiņš viedokļa izteikšanai: 21.06. – 05.07. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Balvu novada Sociālā pārvalde ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu "Par sociālo palīdzību Balvu novadā"":


Termiņš viedokļa izteikšanai: 24.05 – 07.06. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2023 "Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 28.04.2023. - 12.05.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.