Šajā lapā ir norādītas saites uz Saistošo noteikumu projektu un, ja nepieciešams, Paskaidrojuma rakstu (atrodas dokumenta beigās) datnēm (pdf formātā).

Balvu novada pašvaldība ir sagatavojusi saistošo noteikumu grozījumus

Termiņš viedokļa izteikšanai - 10.03.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

  • GROZĪJUMI Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”
  • PASKAIDROJUMA RAKSTS par Balvu novada domes 2023.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.___/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektu
Balvu novada pašvaldība ir sagatavojusi saistošo noteikumu grozījumus

Termiņš viedokļa izteikšanai05.03.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

  • GROZĪJUMI Balvu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” 
  • PASKAIDROJUMA RAKSTS par Balvu novada domes 2023.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.___/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”” projektu

Uzziņai: 

Balvu novada pašvaldība ir sagatavojusi saistošo noteikumu grozījumus

Termiņš viedokļa izteikšanai 05.03.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

  • GROZĪJUMI Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 34/2022 “Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”
  • PASKAIDROJUMA RAKSTS par Balvu novada domes 2023.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.___/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.34/2022 “Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”” projektu

Uzziņai: