(Baltinavas novada pašvaldības 2021.gada publiskais pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.; Balvu novada pašvaldības 2021.gada publiskais pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.; Rugāju novada pašvaldības 2021.gada publiskais pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.; Viļakas novada pašvaldības 2021.gada publiskais pārskats (01.01.2021.-30.06.2021.)