SERGEJS MAKSIMOVS

Sergejs Maksimovs

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sandra Kapteine

Sandra Kapteine

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
DAINA TUTIŅA

Daina Tutiņa

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
TAMĀRA LOCĀNE

Tamāra Locāne

Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos
JĀNIS BUBNOVS

Jānis Bubnovs

Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos