DAINA TUTIŅA

Daina Tutiņa

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
daina.tutina [at] balvi.lv
  • Iegūts profesionālais maģistra grāds ekonomikā Banku Augstskolā un ekonomista kvalifikācija finanšu un grāmatvedības vadībā Rēzeknes Augstskolā.
  • Balvu rajona padomē ieņēmusi teritorijas plānotāja amatu, vēlāk pildījusi Ekonomikas un budžeta nodaļas vadītājas vietnieces pienākumus, bet no 2005.-2009. gadam vadījusi Grāmatvedības un finanšu nodaļu.
  • 2009. gadā, izveidojoties novadiem, Balvu novada pašvaldībā vadījusi Budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļu.
  • No 2010.-2013.gadam D. Tutiņa vadīja Finanšu nodaļu Rugāju novada domē, bet sākot no 2013.gada bija Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore.

 

Pieņemšanas laiks un vieta:

  • Pirmdienās no plkst. 13.00. līdz 17.00 (Bērzpils ielā 1A, Balvos, 2.stāvā, 22.kab.)
  • Trešdienās no plkst. 09.00. līdz 12.00  (Bērzpils ielā 1A, Balvos, 2.stāvā, 22.kab.)