Balvu novada pašvaldībai ir noslēgti vairāki starptautiskās sadarbības līgumi. Šo sadarbības līgumu mērķis ir veicināt abpusēji izdevīgu attiecību attīstību uzņēmējdarbības, ekonomikas, tūrisma, sporta, izglītības, kultūras, sociālajā, vides un infrastruktūras attīstības jomās, kā arī veicināt cilvēciskās saiknes veidošanos starp abu pašvaldību teritoriju iedzīvotājiem.

Noslēgtie sadarbības līgumi:

 

2014.gada 17.maijā ar Polijas Republikas Žukovas novada pašvaldību

 

2014.gada 7.jūnijā ar Igaunijas Republikas Põlvas pašvaldību 

 

2014.gada 16.augustā ar Lietuvas Republikas Kupišku rajona pašvaldību