Balvu novada dome 2023.gada 25.maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.6/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums”, nosakot tajā iedzīvotāju padomju izveidošanas kārtību un darbības nosacījumus Balvu novadā.