25.februārī Balvu novada domes sēdē tika apstiprināta Balvu novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumā daļa, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – MK noteikumi) 4.punktu, kas nosaka, ka reorganizācijas plāns sastāv no konstatējumu daļas, lēmumu daļas un pielikumiem, kuros norādīta informācija par administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas dēļ skartajām reorganizējamās pašvaldības institūcijām (1. pielikums), mantu (2. pielikums) un saistībām (3. pielikums), 8.punktu, kas nosaka, ka dome ar lēmumu apstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, 23.punktu, kurā noteikts, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro.

PIELIKUMI: