Kontakti

kultparvalde [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads
Kultūras pārvalde
  • Balvu novada kultūrvidi veido kultūras mantojums, infrastruktūra, tradīcijas, kultūrizglītības iespējas, muzeju un bibliotēku pakalpojumi.
  • Balvu novada Kultūras pārvalde atbild par kultūras nozares attīstību, kultūras vērtību radīšanu un saglabāšanu, kultūras dzīves norišu daudzveidību, tautas mākslas attīstību, profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību Balvu novadā.
  • Kultūras pārvaldes misija - piedāvāt pilsētas un novada iedzīvotājiem, ciemiņiem kvalitatīvu kultūras notikumu klāstu – iespēju apmeklēt profesionālās mākslas pasākumus, līdzdarboties kopienas amatiermākslu kustībās un organizēt pilsētas, novada un valsts mēroga notikumus.

Darbinieki

Rudīte Krūmiņa

Kultūras pārvaldes vadītāja
rudite.krumina [at] balvi.lv

Iveta Tiltiņa

Kultūras darba vadītājs
iveta.tiltina [at] balvi.lv

Maija Laicāne

Kultūras darba speciālists
maija.laicane [at] balvi.lv