2022.gadā Balvu novada pašvaldības izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs  Atļaujas numurs  Administratīvā piederība un adrese Atradnes/ licencētā objekta nosaukums Atļauja derīga Zemes dzīļu izmantošanas veids  Atļaujas izsniegšanas datums 

AS “Latvijas valsts meži”

 1/2022 Balvu novads Žīguru pagasts “Posolnīca”

No 04.03.2022.

Līdz 03.03.2047.

Derīgo izrakteņu ieguve 26.05.2022.
SIA ”JS Būve” Nr. BNP/2022/12.8/5/LIC Balvu novads Medņevas pagasts

“Kangari, 2.laukums iecirknis “Stiglāni””

No 25.08.2022.

Līdz 16.08.2047.

Derīgo izrakteņu ieguve 25.08.2022.