Šeit pieejamas Balvu novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas (Word Document: docx) formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Balvu novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi dome@balvi.lv. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.