Plānošanas dokumenta nosaukums: „Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. - 2027. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs: SIA “ZAAO”, reģ. Nr. 44103015509, adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tālrunis: 64281250, e–pasts: zaao@zaao.lv.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 4. janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/1/2023 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam”. Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī - Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver šādas pašvaldības: Alūksnes novada, Balvu novada, Cēsu novada, Gulbenes novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada un Valmieras novada pašvaldības.

Plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2023. gada 22. augustā plkst. 18:00, SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, “Stūri”, Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151, vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaistē.

Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.zaao.lv, www.geoconsultants.lv 21. augustā. Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 27. jūlija varēs iepazīties tīmekļa vietnē www.zaao.lv, www.geoconsultants.lv , kā arī Alūksnes novada pašvaldībā, Balvu novada pašvaldībā, Cēsu novada pašvaldībā, Gulbenes novada pašvaldībā, Limbažu novada pašvaldībā, Saulkrastu novada pašvaldībā, Smiltenes novada pašvaldībā, Valkas novada pašvaldībā, Valmieras novada pašvaldībā.

Laika posmā no 2023. gada 27. jūlija līdz 31. augustam par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv, zaao@zaao.lv.