Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  27.03.2023.
  Programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekts “Demokrātijas formula” , Nr. 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774, rit pilnā sparā. 15. un 16. martā norisinājās projekta pirmā mobilitāte Gulbenes jauniešu centrā “Bāze”…
  Statuss:
  Īstenošanā
  21.03.2023.
  “Mūsu galvenais kapitāls ir cilvēki – viņu spējas, zināšanas un talanti. Mūsu kapitāls ir daba, vide un telpa. Arī kultūras mantojums un radošums, spēja sadarboties un kopā izdarīt to, ko nav iespējams paveikt katram atsevišķi, ir mūsu kapitāls un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Pagājušā gada augusta mēnesī tika parakstīts līgums ar SIA “LVS Building” par industriālās zonas apbūvi Partizānu ielā 66, Balvos, projekta Nr.5.6.2.0/20/I/015 “Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā” realizācijas ietvaros,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Balvu novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021. gada 30. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.12.2022.
  Projektā Nr.4.2.0/21/A/019 “Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Balvu novada pašvaldība 14.06.2022. noslēdza vienošanos ar CFLA par šī projekta realizāciju. Projekta kopējās izmaksas sastāda 556 176,75 EUR, no…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Balvu novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022. gada 29. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS*…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Šī gada 29. martā Balvu novada pašvaldība aicināja Jaunatnes organizācijas; Biedrības vai nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni; Jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Viļakas novada domi 2021.gadā uzsāka Latgales programmas projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā”, Nr.5.6.2.0/20/017 īstenošanu. Projekta mērķis ir revitalizēt degradētās teritorijas…