Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa EUR

1.

Dzīvojamās istabas īre (vasaras sezonā)

m²/mēnesī

*3.50

2.

Dzīvojamās istabas īre (ziemas sezonā)

m²/mēnesī

*4.95

Piezīme: *Saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 52.panta  pirmās daļas 9.punktu sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzējs sniedz saskaņā ar savām programmām neapliek ar  pievienotās vērtības nodokli.