Komiteju sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā un ceturtdienā

Tautsaimniecības un vides komiteja  notiek katra mēneša trešajā trešdienā plkst.09.00
Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst.9.00
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst.11.00
Finanšu komiteja notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst.13.00
Komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
Komitejas priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine
Komitejas loceklis Aigars Pušpurs
Komitejas locekle Aija Mežale
Komitejas loceklis Egons Salmanis
Komitejas loceklis Jānis Trupovnieks
Komitejas locekle Sandra Kindzule
Komitejas locekle Iveta Arelkeviča
Komitejas locekle Svetlana Pavlovska
Komitejas locekle Ruta Cibule
Komitejas locekle Marija Duļbinska
Komitejas locekle Anita Kokoreviča
Komitejas loceklis Jānis Vancāns
Komitejas loceklis Aldis Bukšs
Komitejas loceklis Imants Slišāns
Komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale
Komitejas priekšsēdētāja vietniece Sandra Kindzule
Komitejas locekle Svetlana Pavlovska
Komitejas locekle Marija Duļbinska 
Komitejas loceklis Egons Salmanis
Komitejas loceklis Imants Slišāns
Komitejas locekle Ruta Cibule
Komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Egons Salmanis
Komitejas locekle Svetlana Pavlovska
Komitejas locekle Marija Duļbinska
Komitejas locekle Iveta Arelkeviča
Komitejas loceklis Jānis Vancāns
Komitejas locekle Aija Mežale
Komitejas priekšsēdētāja Sandra Kapteine
Komitejas priekšsēdētāja vietniece Iveta Arelkeviča
Komitejas loceklis Sergejs Maksimovs
Komitejas loceklis Jānis Trupovnieks
Komitejas loceklis Aldis Bukšs
Komitejas loceklis Aigars Pušpurs
Komitejas locekle

Anita Kokoreviča