Konkursa „Gada balva uzņēmējdarbībā” mērķis ir apzināt un godināt Balvu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī veicināt Balvu novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Balvu novadā, un stiprināt lokālpatriotismu.

 1. Novada tēla popularizētājs - Atpūtas un izklaides parks “Škladi”;
 2. Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs - “Abrenes istabas”;
 3. Gada tirgotājs - zemnieku saimniecība “Kotiņi”;
 4. Gada mājražotājs - Mārīte Slišāne;
 5. Gada amatnieks - Valentīna Daukste;
 6. Gada ģimenes uzņēmums - zemnieku saimniecība “Āriņi”;
 7. Gada investīcija - SIA “Timber Kit”;
 8. Gada jaunais uzņēmējs - “DKL autoserviss” (Kristaps Ločmelis);
 9. Gada ražotājs - SIA “Lamur Flowers”;
 10. Gada lauksaimnieks - zemnieku saimniecība “Riekstiņi”;
 11. Gada pakalpojumu sniedzējs - SIA “Senda DZ”;
 12. Dzimtas tradīciju turpinātāji - Jānis Supe un Juris Supe ar ģimenēm;
 13. Balvu novada zelta fonds uzņēmējdarbībā - SIA“LIEPAS Z” un PKS “Linda”;
 14. Balva par mūža ieguldījumu uzņēmējdarbības veicināšanā - Vilhelmam Pužulim.
 1. Gada lauksaimnieks - Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība “Ūdri”;
 2. Novada tēla popularizētājs – z/s “Kotiņi”:
 3. Gada jaunais uzņēmējs – SIA “Atbalsta māja Brīvupes”;
 4. Gada pakalpojumu sniedzējs – Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība “Vecpils 1”;
 5. Gada pakalpojumu sniedzējs – picērija “Zebra”;
 6. Gada amatnieks – SIA “Anneles zeme”;
 7. Gada tirgotājs – studija “Azote”;
 8. Gada ģimenes uzņēmums – SIA “Krūmijs”
 9. Gada investīcija – SIA “Kureti sport”;
 10. Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs – Rančo “Ozolmājas”, Sarmīte Ķirsone- Korlaša, Aldis Korlašs;
 11. Sadarbības partneris – SIA” 5V”
 1. Gada lauksaimnieks– SIA “Kiči RC”
 2. Novada tēla popularizētājs– SIA “Wake up” un “Retro moto klubs “Rūsa vējā””
 3. Gada jaunais uzņēmējs– Aļona Pennere
 4. Gada pakalpojuma sniedzējs– IU “Valdogs”
 5. Gada pakalpojuma sniedzējs– SIA “Amati”
 6. Gada tirgotājs– veikals “Mans Mazais”, SIA “LENORA M”
 7. Gada amatnieks– Aiga Jansone
 8. Gada mājražotājs– Māris Mačs ar ģimeni
 9. Gada ģimenes uzņēmums – Santa un Andis Kaši
 10. Gada darba devējs– SIA “Krūmijs”
 11. Gada sadarbības partneris– SIA “Veskor”
 1. Gada lauksaimnieks - zs „ IČMALAS”, īpašnieks, Jānis Romāns (Krišjāņu pagasts)
 2. Novada tēla popularizētājs - 
  • SIA „Čivix”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide (Balvi)
  • Biedrība “Motoklubs Spieķi Vējā”, Andis Grāvītis (Balvi)
 3. Gada jaunais uzņēmējs - Emīls Jauntēvs (Balvu pagasts)
 4. Gada pakalpojumu sniedzējs - SIA „Marbera”, valdes locekle Mārīte Berķe (Lazdulejas pagasts)
 5. Gada tirgotājs - SIA „ Lekos”, valdes priekšsēdētāja, Ludmila Šupilova (Kubulu pagasts)
 6. Gada mājražotājs - IK ”Kolnasāta”, īpašnieki Dainis Rakstiņš un Ilona Gruševa (Bērzpils pagasts)
 7. Gada ģimenes uzņēmums - Rančo „ Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone –Korlaša, Aldis Korlašs (Balvu pagasts)
 8. Gada darba devējs - SIA „ LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs, Edvīns Dille (Lazdulejas pagasts)
 9. Gada sadarbības partneris - IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa (Balvi)
 1. Gada lauksaimnieks 2018 - z/s “Iesalnieki”, īpašnieks Pēteris Ločmelis (Briežuciema pagasts)
 2. Novada tēla popularizētājs 2018 - 
  • Skaidrīte un Ēriks Kaši – ziedu un akmeņu dārzi “Ezerlīči” (Tilžas pagasts)
  • Larisa un Andrejs Klitončiki (zirgu sēta “Kapulejas”) (Tilžas pagasts)
 3. Gada jaunais uzņēmējs 2018 - 
  • Vineta Jurjāne, radošā māja “Upene” (Balvi)
  • z/s “Ezeri”, īpašnieks Gunārs Voits (Briežuciema pagasts)
 4. Gada pakalpojumu sniedzējs 2018 - SIA “Amati projekts”, valdes locekle Elīna Kaļva (Balvi)
 5. Gada tirgotājs 2018 - SIA “KV9”, Kristaps Vanags (Vīksnas pagasts / Balvi)
 6. Gada mājražotājs/amatnieks 2008 - Andris Ločmelis, amatnieks (Briežuciema pagasts)
 7. Gada ģimenes uzņēmums 2018 - z/s “Priedītes”, Iveta un Guntis Priedītes (Vectilžas pagasts)
 8. Gada darba devējs 2018 - SIA “Senda Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne (Balvi)
 9. Gada sadarbības partneris 2018 - SIA “Duets ZA”, Zigrīda Lizinska (Balvi / Kubulu pagasts)
 1. Stipra ģimene laukos 2017 - Igora un Kristīnes Kuzminu ģimene, piemājas saimniecība “Kaziņas” (Briežuciema pagasts)
 2. Gada jaunais uzņēmējs 2017 - SIA „Nūreņas”, Reine Gunta, Anna Lūzeniece, atpūtas komplekss “Noras” (Krišjāņu pagasts)
 3. Gada jaunais lauksaimnieks 2017 - z/s „Vecavotiņi”, Agnis Bombāns (Vectilžas pagasts)
 4. Gada tūrisma uzņēmums 2017 - SIA „Paradīzes putni”, Sanita un Normunds Prūši (Bērzkalnes pagasts)
 5. Gada mājražotājs 2017 - Arnita Melberga (Balvi)
 6. Gada amatnieks 2017 - Jolanta un Valdis Dundenieki (Bērzpils pagasts)
 7. Gada lauksaimnieks 2017 - z/s „Bērziņi”, Andrejs Bondars (Bērzpils pagasts)
 8. Gada lauksaimnieks 2017 - z/s „Doburūči”, Vilnis Čirka (Tilžas pagasts)
 9. Bioloģiskā lauksaimniecība 2017 - z/s „Rīts” Pēteris Garjānis (Bērzkalnes pagasts)
 10. Prasmīgi saimnieki laukos 2017 - z/s “Cīruļi”, Ņina Smirnova (Lazdulejas pagasts)
 11. Prasmīgi saimnieki laukos 2017 - z/s „Stiebriņi”, Iveta un Jānis Laicāni (Vīksnas pagasts)
 12. Prasmīgi saimnieki laukos 2017 - Indra un Jānis Ciukori (Bērzkalnes pagasts)
 13. Ilggadēja saimniekošana laukos 2017 - z/s „Īves”, Pēteris Kalniņš (Balvu pagasts)
 14. Gada pakalpojums 2017 - SIA „Car Wash Balvi”, Ākuls Guntars (Balvi)
 15. Gada eksportētājs 2017 - SIA „Vitai”, Aigars Logins, Vitālijs Seļavins (Kubulu pagasts)
 16. Stabils uzņēmums 2017 - „SIA Stars EA” Ločmans Aldis, Ločmans Juris (Balvi)
 1. Gada mājražotājs 2016 - z/s „Dižarāji”, Ilona Seņka, (Bērzpils pagasts)
 2. Gada amatnieks 2016 - IK „Minūte”, Leons Belka (Kubulu pagasts)
 3. Gada dedzīgākais zemnieks 2016 - z/s „Skujāni”, Andrejs Ūbelis (Tilžas pagasts)
 4. Jaunais uzņēmējs 2016 - SIA „KL89”, picērija „Zebra”, Kristīne Ločmele (Bērzkalnes pagasts)
 5. Novada tēla popularizētājs 2016 - SIA „Vaduguns”, Edgars Gabranovs (Balvi)
 6. Gada tirgotājs 2016 - SIA „Litiņa”, Lilita Aleksāne (Balvi)
 7. Gada pakalpojums 2016 - I.d.v. „Frizētava Elija”, Egita Circene (Balvi)
 8. Gada sadarbības partneris 2016 - z/s „Kotiņi”, Aldis Ločmelis (Viļakas novads)
 9. Gada būvnieks 2016 - SIA „Veskor”, Vladimirs Koržakovs (Balvi)
 10. Stabils uzņēmums 2016 - SIA „Balvu Bildes”, Natālija Noskova (Balvi)
 11. Pieredzējis uzņēmējs laukos 2016 - IK „Panga”, Aivars Zaikovskis (Kubulu pagasts)
 12. Gada eksportētājs 2016 - SIA „Kalegnum”, Kārlis Brūvers (Kubulu pagasts)
 13. Gada bioloģiskā saimniecība 2016 - z/s „Kronīši”, Artūrs Jermacāns (Vectilžas pagasts)
 14. Netradicionālā saimniecība laukos 2016 - SIA „Kalnajāņi 1”, Ingrīda Jeromanova (Briežuciema pagasts)
 15. Daudzpusīgs uzņēmējs 2016 - SIA „DEG”, Andrs Vanags (Vīksnas pagasts)
 16. Gada jaunais lauksaimnieks 2016 - z/s „Ezeriņi”, Igors Lazorenko (Vectilžas pagasts)
 1. Lielākais nodokļu maksātājs 2015 - SIA „BalviFlora”, valdes loceklis Ivars Zaharāns (Balvu pagasts)
 2. Lielākais darba devējs 2015 - SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” (Balvi)
 3. Gada mecenāts 2015 - SIA „A.K.7”, Andrejs Kindzulis (Balvi)
 4. Mūža ieguldījums uzņēmējdarbībā 2015 - z/s „Upeslīči”, Jānis un Veneranda Ļubkas (Kubulu pagasts)
 5. Gada jaunais uzņēmējs 2015 - SIA „Evalar auto”, Armands Penners (Balvi)
 6. Gada mājražotājs 2015 - Ilzes Liepiņas mājražošanas uzņēmums (Kubulu pagasts)
 7. Gada eksportētājs 2015 - SIA „Compaqpeat”, Joahnn Marten (ražotne atrodas arī Balvu novadā)
 8. Stipra ģimene laukos 2015 - z/s „Kļavkalni”, Gunita un Egons Sirmači (Bērzkalnes pagasts)
 9. Lauku mantojuma saglabātājs 2015 - z/s „Skujenieki”, Alīna Zelča (Tilžas pagasts)
 10. Gada pakalpojums 2015 - SIA „BKL”, Jānis Kuļšs (Balvi)
 11. Stabils uzņēmums 2015 - SIA „INVIK” Juris Pušpurs, Viktors Paršinovs (Balvi)