JĀNIS BUBNOVS

Jānis Bubnovs

Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
janis.bubnovs [at] balvi.lv
  • Ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu socioloģijā Latvijas Universitātē.
  • Septiņu gadu pieredzes pašvaldības darbā Baltinavas novada domē.
  • No 2014.gada pildījis nekustamā īpašuma speciālista un nodokļu administratora, darba aizsardzības speciālista un ugunsdrošības tehniķa pienākumus, no 2015.gada bijis vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālists un no 2016.gada Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektors.

Pieņemšanas laiks un vieta:

Pirmdienās no plkst. 11.00. līdz 17.00 (Bērzpils ielā 1A, Balvos, 2.stāvā, 27.kab.)