Darbinieki

Aleksandrs Sņegovs

Nodaļas vadītājs
aleksandrs.snegovs [at] balvi.lv

Irēna Začeva

Projekta vadītājs
irena.zaceva [at] balvi.lv

Arvita Voiciša

Projekta vadītājs
arvita.voicisa [at] balvi.lv

Santa Šmite

Projekta vadītājs
santa.smite [at] balvi.lv

Vineta Zeltkalne

Projekta vadītājs
vineta.zeltkalne [at] balvi.lv

Gatis Siliņš

Projekta vadītājs
gatis.silins [at] balvi.lv

Lonija Melnace

Projekta vadītājs
lonija.melnace [at] balvi.lv

Agate Vanaga

Projekta vadītājs
agate.vanaga [at] balvi.lv

Valda Vancāne

Teritorijas plānotājs
valda.vancane [at] balvi.lv