Biruta Pundure

Ārsta palīgs - Briežuciema feldšeru-veselības punktā
biruta.pundure [at] balvi.lv

Biruta Pundure

Ārsta palīgs - Upītes feldšeru vecmāšu punktā
biruta.pundure [at] balvi.lv

Aledija Lāce

Ārsta palīgs - Kubulu feldšeru punktā
aledija.lace [at] balvi.lv

Vera Šeluhajeva

Ārsta palīgs - Kupravas feldšeru punktā
vera.seluhajeva [at] balvi.lv

Lidija Logina

Ārsta palīgs - Skujetnieku feldšeru veselības punktā
lidija.logina [at] balvi.lv

Iluta Tučāne

Ārsta palīgs - Vectilžas feldšeru veselības punktā
iluta.tucane [at] balvi.lv

Rita Brokāne

Ārsta palīgs - Vīksnas feldšeru veselības punktā
rita.brokane [at] balvi.lv

Diāna Melnstrade

Ārsta palīgs Egļevas feldšeru – vecmāšu punktā
diana.melnstrade [at] balvi.lv