Indra Spravņikova

Sociālā darbiniece
indra.spravnikova [at] balvi.lv

Pieņemšanas laiks un vieta:

Balvu pilsēta, Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501

  • Pirmdiena 8.30-12.00; 13.00-18.00
  • Trešdiena 9.00-12.00; 13.00-16.00
  • Piektdiena 8.30-12.00