Datums 1.–31. maijs, 2023
Laiks10.00–18.00
Vieta Balvu novads
Maija dziedājumi
 • Katru dienu plkst. 16.00.
 • Katru otrdienu plkst. 18.00.
 • 1.maijā plkst. 10.00 Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas Romas katoļu baznīcas dārzā;
 • 10.maijā plkst. 10.00 Keišu kalnā (kādreizējās baznīcas vietā);
 • 17.maijā plkst. 10.00 Svilpovā pie Baibas krusta;
 • 24.maijā plkst. 10.00 Mačusalā;
 • Svētdienās plkst. 13.00 Svētūnes kapsētā, plkst. 15.00 Plēšovas kapsētā.
 • Katru trešdienu plkst. 10.00 (3. maijā dziedājumus ierakstīs kristīgais radio “Radio Marija”).
 • 3.maijā plkst. 14.00 pie Benislavas krucifiksa;
 • 10.maijā plkst. 14.00 pie Slavītu krucifiksa un Slavītu kapu krucifiksa;
 • 17.maijā plkst. 14.00 pie Mastarīgas krucifiksa;
 • 24.maijā plkst. 14.00 pie Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas krucifiksa baznīcas dārzā;
 • 7.,14.,21.,28.maijā plkst. 11.00 pie Skujetnieku krucifiksa.
 • Katru piektdienu no plkst. 17.00 līdz 18.00;
 • 27.maijā plkst. 17.00 (“Baznīcu nakts” 2023 ietvaros).

KRIŠJĀŅU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS DĀRZĀ

 • 7.maijā plkst. 12.00;
 • 9.maijā plkst. 12.00 pie Purviņu krusta;
 • 21.maijā plkst. 12.00.
 • 7.maijā plkst. 16.00 pie Semenovas krusta;
 • 8.maijā plkst. 17.00 pie Aizpurves krusta;
 • 8.maijā plkst. 18.00 pie Lodumas krusta;
 • 14.maijā plkst. 16.00 pie Rogovsku krusta;
 • 14.maijā plkst. 17.00 pie Lāšķu krusta;
 • 21.maijā plkst. 15.00 pie Slotukalna krusta;
 • 21.maijā plkst. 16.00 pie Viduču krusta;
 • 21.maijā plkst. 17.00 pie Semenovas krusta;
 • 28.maijā plkst. 16.00 pie Brontu krusta;
 • 28.maijā plkst. 17.00 pie Lodumas krusta;
 • 28.maijā plkst. 18.00 pie Medņevas krusta.
 • 8.maijā plkst. 17.00 pie Akmeņrūču krusta;       
 • 15.maijā plkst. 17.00 Kāpessila kapos;     
 • 22.maijā plkst. 17.00 Tilžas kapos;
 • 29.maijā plkst. 17.00 Ūdrenes kapos;
 • 31.maijā plkst. 17.00 Tilžas katoļu baznīcas dārzā.

Kopā ar folkloras kopu “Saime”

 • 14.maijā plkst. 16.00 pie krucifiksa pagasta centrā;
 • 21.maijā plkst. 16.00 pie Malvīnes mājas krucifiksa;
 • 28.maijā plkst. 16.00 Lutenānu kapos.

14.maijā plkst. 15.00

Par transportu interesēties: Zita (tālr. 25444621).