Kontakti

baltinavamms [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola Tilžas iela-17, Baltinava, Baltinavas pagasts Balvu novads LV- 4594

Darbinieki

Marija Bukša

Direktore
baltinavamms [at] balvi.lv

Madara Apare Gabranova

Lietvede
baltinavamms.lietv [at] balvi.lv

Mūzikas un mākslas skola sāk darboties 1994. gada 1. septembrī kā Balvu mūzikas skolas filiāle - direktors Ilmārs Sležis. 1997.gada 1. septembrī Baltinavas Mūzikas skola uzsāk darbu kā patstāvīga pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Par tās direktori Baltinavas pagasta padome apstiprina Mariju Bukšu. 2003.gadā skola maina nosaukumu - Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, jo uzsāk īstenot programmu Vizuāli plastiskā mākslā.

 • Skolā var apgūt pamatzināšanas mūzikā, dejā un mākslā:
  • Mūzikā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, vijoļspēlē, akordeona, flautas, klarnete, saksofona, mežraga, trompetes, eifonija spēlē.
  • Vizuāli plastiskās mākslas programmā var apgūt zīmēšanu , gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus, darbu ar dažādiem materiāliem, datorgrafiku, tekstila dizainu.
  • Pašreiz skolā mācās 78 audzēkņi.
  • Skolotājas Romualda Dāvida, Jeļena Andrejeva māca klavierspēli, skolotājas Svetlana Krasnokutska, Liene Babāne - vijoļspēli, Marija Bukša - akordeona spēli, Aigars Bukšs - pūšamo instrumentu spēli. Raina Vasiļjeva un Marija Sanija Zelča pasniedz mūzikas teoriju.
 • Ar audzēkņiem radoši strādā:
  • Iveta Gabrāne, Rudīte Kaša, Annele Slišāne, Feride Ločmele. Bērni savu fantāziju izsaka dažādos materiālos un mākslas tehnikās - darina gobelēnus, apglezno stikla traukus, veido skulptūras, ciļņus, medaļas, izgatavo izstrādājumus no ādas un citiem materiāliem, apgūst datorgrafiku. Audzēkņi strādā guašas, akvareļa, pasteļa un citās tehnikās.
 • 2020. gadā skola ir akreditēta uz 6 gadiem 8 profesionālās ievirzes izglītības programmās:

  • Skolā darbojas pūtēju orķestris, vijolnieku ansamblis, klavieru dueti un kapella.

  • Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir pagasta un apkārtējās kultūrvides veidotāja. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos, skatēs, izstādēs, festivālos novadā, reģionā, valstī, ārzemēs. Ir gūtas godalgas un atzinības.
 • Skolai ir savas tradīcijas:

  • Mācību gadu uzsāk ar pedagogu koncertu, jauno audzēkņu svinīgu uzņemšanu kolektīvā;
  • Decembrī - Ziemassvētku ieskaņas koncerti pagastā, veco ļaužu pansionātā u.c.;
  • Jauno gadu uzsāk ar tematisku karnevālu, martā ir senās mūzikas nedēļa;
  • Lieldienās - vecāku kopsapulce, audzēkņu koncerts;
  • Tiek organizēti braucieni kopā ar vecākiem uz izrādēm un koncertiem LNO, Gorā, kā arī izstāžu un muzeju apmeklējums.
  • Daudzi skolas absolventi turpina mācīties mūziku un mākslu vidusskolās, kā arī tālāk augstākajās mācību iestādēs.