Kontakti

baltinava [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • Pirmdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00
  • Trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.30

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads

Darbinieki

Sarmīte Tabore

Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
baltinava [at] balvi.lv

Silvija Buklovska

Lietvedis - Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594
baltinava [at] balvi.lv