Domes sēžu darba kārtība
ĀRKĀRTAS  DOMES SĒDE

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2024.gada 15.aprīlī (pirmdien), plkst.15.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē).

Darba kārtība:

  1. Par pašvaldības budžeta izdevumu optimizācijas plāna apstiprināšanu (ziņo Sergejs Maksimovs).
  2. Par nepilna darba laika noteikšanu (ziņo Sergejs Maksimovs).