Izglītība
“Katrs dod to, ko viņš spēj dot” – jau 11 gadus “Kopā roku rokā”

Jebkurš cilvēks veido daļu no sabiedrības – arī bērni ar īpašām vajadzībām. Varbūt ikdienā šiem bērniem daži darbi ir grūtāk paveicami, prasa ilgāku piepūli un izpratni, taču arī viņiem katru dienu ir jāiekļaujas kopējā sabiedrībā. Sniedzot iespēju ne tikai satikties, bet arī kāpt uz skatuves, parādīt sevi, būt drosmīgiem un radošiem, kā arī lepoties ar saviem talantiem, Eglaines pamatskolā jau 11 reizi pulcējās pasākuma “Kopā roku rokā” dalībnieki.

“Gads ir aizsteidzies, un mūs atkal vieno satikšanās prieks. Imants Ziedonis ir teicis, ka laime ir skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks. Arī mēs satiekamies tieši tagad, kad apkārt zied sniegpulkstenīši, kad priecē saulainie pavasara rīti un viss uzplaukst, tāpēc varu teikt, ka satiekamies visi laimīgie, lai kļūtu vēl laimīgāki,” uzrunājot klātesošos, teica Eglaines pamatskolas direktore Ilze Burka.

Pasākumam “Kopā roku rokā” katru gadu ir cita tēma – šogad tā bija par un ap multfilmām un to varoņiem. Bērni kopā ar skolotājiem un palīgiem, kāpjot uz skatuves, iejutās kāda animācijas filmas tēla lomā. Populārākā izvēle bija tēliem no multfilmas “Zaķīšu pirtiņa”, un, lai arī pamats sižetam visiem ir vienāds, tomēr katras skolas dalībnieku izpildījums pārsteidza un aizkustināja ar savu radošu un īpašu interpretāciju.

Šogad Eglaines pamatskola uzņēma ciemiņus no Balvu sākumskolas, Stacijas pamatskolas, Viduču pamatskolas, Baltinavas vidusskolas, Tilžas pamatskolas, Sveķu pamatskolas (Gulbenes novads), Ziemeru pamatskolas (Alūksnes novads).

Sveicienus pasākuma dalībniekiem bija sarūpējuši arī Balvu novada Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības centrs, tā vadītājai Olitai Losevai, atzīstot, ka uz šo pasākumu labprāt dodas katru reizi. ““Katrs dod to, ko viņš spēj dot” – es domāju, ka šie vārdi ir ļoti piemēroti šim pasākumam, jo jūs tiešām sniedzat mums to, ko spējat, un tas ir nenovērtējami. Paldies katram bērnam, katram vecākam, pedagogam un asistentam par to, ko jūs darāt!” teica Olita Loseva.

Tāpat klātesošos uzrunāja pasākuma idejas autore Aija Pluša, Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja Arnita Kļaviņa un Lazdukalna bibliotēkas vadītāja Ligita Kalnēja.

Pasākums tiek rīkots ar mērķi veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp izglītības iestādēm, kas īsteno speciālās izglītības programmas, un popularizēt iekļaujošas izglītības lomu sabiedrībā. Ar katru gadu kuplāks kļūst arī pasākuma atbalstītāju loks, kuriem pasākuma laikā tika veltīti silti paldies vārdi un skaļi aplausi.

Agrita Luža

Sabiedrisko attiecību speciālists
agrita.luza [at] balvi.lv