Lepojamies ar pedagogiem, kuri nominēti Nikodema Rancāna balvai

Patiesi lepojamies ar Balvu novada pedagogiem  - Anneli Slišāni no Baltinavas vidusskolas, kura ar šo mācību gadu uzsākusi darba gaitas arī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā un Viļakas vidusskolā, un Daigu Griestiņu no Bērzpils pamatskolas, kuras ir starp nominantiem Nikodema Rancāna balvai izcilākajiem Latgales pedagogiem nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolā”.

Kā pastāstīja Latgales kultūras biedrības vadītāja Ilga Šuplinska, tad Nikodema Rancāna konkursam tika pieteikti 14 pretendenti no Rēzeknes pilsētas un novada, Balvu, Krāslavas un Preiļu novadiem. Pretendenti pārstāvēs divas nominācijas: par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolā un par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību un studiju vidē.  Var redzēt, ka Dziesmu un deju svētku gads ir ietekmējis arī pieteikumu iesniedzējus, jo puse no pedagogiem ir saistīti ar mūziku un pašaizliedzīgu, radošu devumu tieši šajā jomā. Līdzīgi kā pagājušajā gadā divās nominācijās nav saņemti pieteikumi, tādā veidā parādot, ka pirmsskolā un augstākajā un profesionālajā izglītībā latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures jautājums prasa lielāku vērību un finansējumu. Toties priecē tas, ka divi pieteikumi tika iesniegti latgaliešu valodā.

Noslēguma pasākums notiks 23.septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, piedaloties vīru korim “Graidi”, mākslinieciskais vadītājs Jānis Mežinskis, diriģents Edgars Kārklinieks. Uz pasākumu tiek gaidīti pretendentu izvirzītāji, atbalstītāji, konkursa dalībnieki, kā arī iepriekšējo gadu nominanti un sadarbības partneri.

Konkursu organizē Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Krāslavas novadu pašvaldībām. Konkursā tiek izcelti un godināti labākie nozares pedagogi, ceļot skolotāju profesijas prestižu sabiedrībā un atgādinot, cik svarīga loma pārmaiņu procesā ir izglītībai.

Foto: Amanda Anusāne, Kristiāns Bokta