Datums 2.–30. jūnijs, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Balvu novads
Izlaidumi Balvu novada izglītības iestādēs

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādēs 2022./2023. m.g. 

  • 16. jūnijā plkst. 19.00 Lazdukalna Saieta namā.
  • 16. jūnijā plkst. 19.00 Tilžas pamatskolas aktu zālē.
  • 22. jūnijā plkst. 17.00 
  • 22. jūnijā plkst. 16.00 Stacijas pamatskolas sporta zālē. 
  • 22. jūnijā plkst. 14.00 Žīguru skolas telpās.
  • 22. jūnijā plkst. 19.00 Medņevas Tautas namā.
  • 22. jūnijā plkst. 19.00 Baltinavas Kultūras namā 
  • 17. jūnijā plkst. 18.00 Baltinavas Kultūras namā
  • 10. jūnijā plkst. 19.00 
  • 23. jūnijā plkst. 15.00 Rugāju vidusskolā. 
  • 23. jūnijā plkst. 19.00 Rugāju vidusskolā. 
  • 16. jūnijā plkst. 18.00 Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zālē. 
  • 17. jūnijā plkst. 17.00 Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zālē. 
  • 17. jūnijā plkst. 15.00
  • 17. jūnijā plkst. 18.00
  • 10. jūnijā plkst. 17.00
  • 17. jūnijā plkst. 19.00
  • 30. jūnijā plkst. 16.00
  • 9. jūnijā plkst. 18.00
  • 9. jūnijā plkst. 17.00
  • 2. jūnijā plkst. 18.00
  • 25. augustā plkst. 15.00