Datums 2.–31. maijs, 2024
Laiks9.00–17.00
Vieta Balvu novads
Izstādes Balvu novadā

Balvu novadā maija skatāmas vairākas interesantas izstādes, kas piedāvā iespēju iepazīt gan vietējo mākslinieku darbus, gan aktīvo bērnu un jauniešu, rokdarbnieku radošos darbus.

 • Balvu Novada muzejā skatāma Pētera Džigura 80. jubilejas darbu izstāde ''Grafika''.

Izstādi iespējams apskatīt līdz 9. maijam.

AFIŠA_Izstāde

 • Viļakas muzejā sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju skatāma izstāde ''Dzelzceļš un tā nozīme Viļakas apkārtnē''.

Izstādi būs iespējams apskatīt no 10. maija. 

 • Balvu Kultūras un atpūtas centra teātra zālē skatāma rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" rokdarbu izstāde.

Izstādi iespējams apskatīt līdz 31. maijam.

 • Balvu Kultūras un atpūtas centrā skatāma Ināras Cines gleznu izstāde.

Izstādi iespējams apskatīt līdz 15. maijam.

Ināras Cines gleznu izstāde

 • Tilžas pagastmājas 2. stāvā skatāma izstāde ''Emeritas dekupāžas pudeles''.

Izstādi iespējams apskatīt līdz 15. maijam.

AFIŠA_Izstāde

 • Tilžas pagastmājas 2. stāvā (darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00)  skatāma Ivetas Brolišas pašdarināto rotaļlietu izstāde.

Izstādi iespējams apskatīt līdz 31. maijam.

 • Baltinavas Kultūras nama mazajā zālē (darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00) skatāma Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) Valsts konkursa darbu izstāde ''Apģērbs''.

Izstādi iespējams apskatīt līdz 13. maijam.

Valsts konkursa darbu izstāde “Apģērbs”

 • Vīksnas bibliotēkā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošie darbi izstādē ''Tējas laiks ar kūciņām''. 

Izstādi iespējams apskatīt līdz 8. maijam.

AFIŠA_Izstāde

 • Bērzkalnes pagasta pārvaldes telpās (darba dienās no plkst. 08.30 – 17.00) skatāma gleznošanas studijas ''Olīves'' darbu izstāde.

Izstādi iespējams apskatīt līdz 20. maijam.

 • Baltinavas muzejā skatāma izstāde no cikla ''Iepazīsim Balvu novada pagastus!'' Lazdukalna pagasta izstāde, kā arī Baltā galdauta svētkiem veltīta baltinaviešu galdautu izstāde.

Izstādi iespējams apskatīt līdz 31. maijam.

 • Naudaskalna Tautas namā (darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00) skatāma Zinta Purena gleznu izstāde ''Pavasari gaidot''.
 • Vīksnas Tautas namā (darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00) skatāma Valtera Kaņepes personālā foto izstāde ''Pasaule ap mums''.

Izstādi iespējams apskatīt līdz 31. maijam.

 • No 18.maija līdz 3.augustam Balvu Novada muzejā skatāma izstāde ''MUZEJA DĀRGUMI – I''.