Datums 25.–27. aprīlis, 2024
LaiksVisu dienu
Vieta Balvu novads
AFIŠA_Lielā Talka

No 25. aprīļa līdz 27. aprīlim aicinām ikvienu Balvu novada iedzīvotāju atbalstīt Lielās Talkas aktivitātes visā novada teritorijā! Kopīgi iesaistīsimies publiski pieejamo teritoriju sakopšanā - sagrābjot pērnās lapas, savācot sadzīves atkritumus un labiekārtojot mūsu novada teritorijas.

Lielās Talkas dienā - 27. aprīlī - visi Balvu novada iedzīvotāji tiek aicināti uzkopt savus īpašumus un apsaimniekojamās platības, kā arī piedalīties SOLO talkās, sakopjot tuvāko apkārtni vienatnē, divatā vai ģimenes lokā.

Pievienojies arī Tu - ieskaties Balvu novada talkošanas norises vietās!

IEVĒRĪBAI!

Lielās Talkas atkritumu maisus iespējams saņemt bez maksas, sazinoties ar pagasta vai pilsētas pārvaldi, kas arī informēs par atkritumu maisu savākšanas un izvešanas procedūrām. Jāatceras, ka šādi maisi nav paredzēti pagrabu un citu telpu tīrīšanai un tur uzkrāto priekšmetu izmešanai. Maisi ar šādu saturu netiks savākti un izvesti.

27. aprīlī plkst. 09.00 visi talkotgribētāji aicināti pievienoties Lielajai Talkai Balvos!

Ņem līdzi darba cimdus, ja ir, arī grābekli, bet neaizmirsti arī par saviem draugiem, darba kolēģiem, kaimiņiem un ģimenes locekļiem – tēti, mammu, brāli, māsu vai vecvecākiem -, jo kopā varam paveikt vairāk. Piedalāmies paši un mācām arī saviem bērniem mīlestību pret dabu un savu dzimto pilsētu, novadu un Latviju!

Tiekamies 27. aprīlī plkst. 09.00 Balvu pilsētas parkā!

Aprīlī Balvu pilsētas pārvalde aicina visus pilsētas iedzīvotājus pievienoties spodrības mēneša kustībai, sakopt savus īpašumus un apsaimniekojamās platības, kā arī iesaistīties publiski pieejamo teritoriju sakopšanā, sagrābjot pērnās lapas, savācot sadzīves atkritumus, kā arī piedomājot pie atkritumu šķirošanas.

26. aprīlī no plkst. 14.00 ikviens aicināts piebiedroties Viļakas pilsētas pārvaldei Pils ielā 6, Viļakā, lai kopīgiem spēkiem sakoptu pilsētas stadiona teritoriju pie estrādes.

Iespēja uzzināt vairāk: Viļakas pārvaldes vadītājs Oļegs Kesks, tālr. 20240333.

26. aprīlī no plkst. 13.00 ikviens aicināts uz Baltinavas parka teritorijas sakopšanas darbiem un pirmo saziedoto sīpolpuķu - sniegpulkstenīšu, zilsniedzīšu un muskaru - iestādīšanu. Sieviešu biedrība "Vaivariņi" gatavos Talkas zupu, ko varēs nobaudīt talcinieki. Tiekamies Baltinavas parkā!

Iespēja uzzināt vairāk: Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore, tālr. 28399183

25. aprīlī no plkst. 10.00 ikviens aicināts kopīgiem spēkiem sakopt Bērzkalnes pagasta teritoriju (Priedaines kapsēta). Pēc smagi padarīta darba visus iepriecinās ''talkas zupa''. Tiekamies pie Bērzkalnes pagasta pārvaldes!

Iespēja uzzināt vairāk: Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Viktors Nikutaitis, tālr. 29250439.

26. aprīlī no plkst. 11.00 ikviens aicināts kopīgiem spēkiem sakopt (vākt atkritumus) pa Valsts nozīmes autoceļa  Tilža – Bērzpils (līdz Javenieku ciema pagriezienam) ceļa malām, kā arī Rēzekne - Gulbene (līdz Ičas tiltam) šosejas malām. Pēc smagi padarīta darba visus iepriecinās ''talkas zupa''.

Iespēja uzzināt vairāk: Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane, tālr. 20223100.

26. aprīlī no plkst. 10.00 ikviens aicināts kopīgiem spēkiem sakopt un labiekārtot Briežuciema centra apkārtni. Tiekamies Briežuciema centrā!

Iespēja uzzināt vairāk: Dainis Keišs, tālr. 26224183.

25. – 26. aprīlī no plkst. 10.00 ikviens aicināts kopīgiem spēkiem sakopt un labiekārtot pagasta teritorijā esošos krucifiksus. Tiekamies pie Krišjāņu pagasta pārvaldes!

Iespēja uzzināt vairāk: Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Socka-Puisāne, tālr. 29447351.

27. aprīlī no plkst. 09.00 ikviens aicināts kopīgiem spēkiem sakopt un labiekārtot pagasta teritorijā esošās kapsētas un to piegulošās teritorijas, kā arī piebiedroties uz sakopšanas darbiem zaļā veloceliņa virzienā no Kubuliem uz Situ (pie novada robežas). Tiekamies pie Kubulu pagasta pārvaldes (Balvu ielā 15, Kubulos)!

Iespēja uzzināt vairāk: Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Kopāns, tālr. 26604750.

26. aprīlī ikviens aicināts piebiedroties Lazdukalna pagasta darbiniekiem, lai kopīgiem spēkiem sakoptu ciemu teritorijas un veiktu autoceļu grāvmalu atbrīvošana no atkritumiem.

Iespēja uzzināt vairāk: Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja Arnita Kļaviņa, tālr. 27832856.

26. aprīlī ikviens aicināts piebiedroties Rugāju pagasta darbiniekiem, lai kopīgiem spēkiem sakoptu ciema un pagasta teritoriju.

Iespēja uzzināt vairāk: Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja Arnita Kļaviņa, tālr. 27832856.

26. aprīli no plkst. 14.00 ikviens aicināts kopīgiem spēkiem stādīt liepas apkārt Tilžas estrādes žogam, kā arī uzlabot esošās puķudobes. Tiekamies pie Tilžas estrādes!

Iespēja uzzināt vairāk: Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja Anna Bērziņa, tālr. 26181117.

26. aprīlī no plkst. 09.30 ikviens aicināts kopīgiem spēkiem sakopt un labiekārtot Vectilžas ciemata centru, ezermalas, kā arī sakārtot esošos dzīvžogus. Tiekamies pie Vectilžas pagasta pārvaldes!

Iespēja uzzināt vairāk: Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja Genovefa Jermacāne, tālr. 26167818. 

26. aprīlī no plkst. 09.00 ikviens aicināts kopīgiem spēkiem sakopt un labiekārtot Vīksnas pagastā esošos nekustamos īpašumus. Tiekamies pie Vīksnas pagasta pārvaldes!

Iespēja uzzināt vairāk: Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Pipcāne, tālr. 26188345.