Datums 18.–31. decembris, 2023
Laiks9.00–0.00
Vieta Balvu novads
Svētku pasākumi Balvu novadā

Radīsim Ziemassvētku un Jaunā gada svētku noskaņu kopā- apmeklējot radošas darbnīcas, sarūpējot labumus vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņos, klātesot brīdim, kad svētku eglītēs iemirdzas gaismiņas, piedaloties svinīgos koncertos un ballēs, kā arī palīdzot līdzcilvēkiem, piedaloties labdarības akcijās.

Aicinām ielūkoties svētku laika pasākumos un notikumos Balvu novadā.

Lai svētku gaidīšanas laiks sasilda katra sirdi, nes prieku, mīlestību un gaismu katrā mājā!

 • 17.decembrī no plkst. 12.00 Žīguru Kultūras namā ikviens tiek aicināts uz Ziemassvētku tirdziņu, lai iegādātos vietējo zemnieku, amatnieku un mājražotāju radītos darinājumus un baudītu kopējo atmosfēru. Tirgotājiem lūgums pieteikties līdz 15. decembrim - T. 29294593 (Marija).
 • 23.decembrī no plkst. 10.00 Krišjāņu Tautas namā svētku labumu tirdziņš. Mājražotāji un amatnieki, kuri priecēs ar savu roku darbu, aicināti pieteikties svētku tirdziņam. 
 • 25.decembrī plkst. 16.00 Viļakas Kultūras namā Ziemassvētku uzvedums “Laimes lāci meklējot”.
 • 29.decembrī plkst. 17.00 Baltinavas Kultūras namā amatierteātra “Palādas” Ziemassvētku izrāde. Danskovītes luga “Ceļi pi naudas”. Ieejas maksa: 1.00 euro (ziedojums).
 • Vectilžas Sporta un atpūtas centrā katru piektdienu plkst. 10.00 Adventa laikā Ziemassvētku gaidīšanu radīs dažādas sajūtu darbnīcas.
 • 19.decembrī plkst. 18.00 Vīksnas Tautas namā piparkūku gatavošanas meistarklase, vadītāja Arnita Melberga. Dalības maksa: 5.00 euro. Produkti un dekori ir iekļauti cenā. Pieteikšanās līdz 17. decembrim, zvanot pa tālr. 20284144. Interesenti var pieteikt un iegādāties svētkiem dāvanu komplektus no “Arnitas labsajūtu darbnīcas”, iepriekš piesakot sev vēlamos produktus (tējas, sīrupus, džemus, garšvielas, piparkūkas u.c.), zvanot pa tālr. 26361594 (Arnita).
 • 20.decembrī plkst. 10.00 Briežuciema Tautas namā svētku cepumu cepšana kopā ar rokdarbu darbnīcas ‘’Atspole’’ dalībniecēm. Cepumi tiks izmantoti labdarības dāvaniņām bērniem. Aicinām piebiedroties. Vairāk informācijas pa tālr. 25444621.
 • 20.decembrī no plkst. 10.30 līdz 13.00 Tilžas ciema centrā Rūķi ceps piparkūkas.
 • 20.decembrī plkst. 13.00 Lazdukalna Saieta namā tikšanās ar Ziemassvētku vecīti Lazdukalna pagasta pirmsskolas vecuma bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
 • 20. decembrī no plkst. 14.00 Tilžas pagastā Ziemassvētku rūķu gājiens pie mazuļiem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
 • 20.decembrī no plkst. 18.00 līdz 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā saldumu paciņu saņemšana Balvu pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē dārziņu. Satikšanās ar Ziemassvētku vecīti.
 • 20.decembrī Ziemassvētku vecītis apciemos mājās Balvu pagasta pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
 • 21.decembrī Ziemassvētku vecītis tiksies ar pirmsskolas vecuma bērniem Bērzkalnes pagastā.
 • 21.decembrī plkst. 13.00 Rugāju Tautas namā Ziemassvētku vecītis aicinās ciemos pagasta pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
 • 21.decembrī plkst. 14.00 Kubulu Kultūras namā Ziemassvētku eglīte bērniem kopā ar Kubulu Kultūras nama dramatisko kolektīvu “Zīds”.
 • 22.decembrī Vectilžas pagastā Ziemassvētku vecīša ciemošanās pie pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādi.
 • 22.decembrī plkst. 10.00 Viļakas Kultūras namā Ziemassvētku vecītis uz tikšanos aicinās bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
 • 22.decembrī Bērzpils pamatskolā Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Ziemassvētku vecītis ciemos gaidīs arī tos bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
 • 23.decembrī plkst. 14.00 Briežuciema Tautas namā Ziemassvētku vecītis apciemos pagasta bērnus. Būs saldumi bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu, bet, sazinoties ar Ziemassvētku vecīti (tālr. 25444621) līdz 20.decembrim var sarunāt saldumus arī pārējiem bērniem.
 • 28.decembrī plkst. 12.00 Lazdulejas Saieta namā Jaungada eglīte bērniem.
 • 28.decembrī plkst. 12.00 Baltinavas Kultūras namā tikšanās ar Ziemassvētku vecīti- pirmsskolas vecuma bērniem, kuri deklarēti Baltinavas pagastā, bet neapmeklē bērnudārzu. Pieteikšanās uz pasākumu līdz 15. decembrim, zvanot pa tālr. 25440049 vai sūtot īsziņu- norādot bērna vārdu un uzvārdu.
 • 28.decembrī plkst. 14.00 Krišjāņu Tautas namā pirmsskolas vecuma bērnu tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.
 • 20.decembrī plkst. 18.00 Medņevas Tautas namā pašdarbnieku Ziemassvētku ieskaņu koncerts “Lai prieks sirdī!”.
 • 22.decembrī plkst. 15.00 Rugāju Sociālās aprūpes centrā Ziemassvētku laika koncerts Rugāju Dāmu vokālā ansambļa sniegumā.
 • 22.decembrī no plkst. 17.00 līdz 19.00 Žīguru Kultūras namā Ziemassvētku jautrie danči bērniem.
 • 22.decembrī plkst. 18.00 Kubulu Kultūras namā deju studijas ''Terpsihora'' Ziemassvētku izrādes ģenerālmēģinājums ''Ziemassvētki rūķu ciemā''. Ieejas maksa: 5,00 euro. Biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā Balvos (T. 26428477).
 • 25.decembrī plkst. 12.00 Rugāju Romas katoļu baznīcā Ziemassvētku koncerts “Gavilējam priekā!”. Piedalīsies Rugāju jauktais koris “Vārpa”, dziedošie un muzicējošie bērni un jaunieši.
 • 25.decembrī plkst. 21.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Ziemassvētku balle. Muzicēs grupa “Ginc un Es”. Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā 7,00 euro, pasākuma dienā - 10,00 euro. Iespējama galdiņu rezervācija.
 • 25.decembrī plkst. 21.00 Tilžas Kultūras un vēstures namā Ziemassvētku balle. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa: 5,00 euro.
 • 25.decembrī plkst. 19.00 Lazdukalna Saieta namā Ziemassvētku koncerts kopā ar Jāni Moiseju. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Starpbrīdis”. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00- 5.00 euro, vēlāk- 7.00 euro. Iespēja rezervēt galdiņu pa tālr. 26698292 (Antra).
 • 25.decembrī plkst. 22.00 Medņevas Tautas namā balle. Muzicēs grupa “Bruģis”. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00- 5.00 euro, vēlāk- 8.00 euro.
 • 26.decembrī plkst. 13.00 Kupravas Kultūras pasākumu sniegšanas vietā Ziemassvētku pasākums.
 • 26. decembrī, plkst. 15.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā pūtēju orķestra ''Balvi'' koncerts ''Es klusiņām pielūdzos Tev...'' ar īpašo viesi Jāni Kurševu.
 • 26.decembrī plkst. 17.00 Bērzkalnes bērnudārza zālē pasākums “Muzikāli un teatrāli - Ziemassvētki sabraukuši”.
 • 26.decembrī plkst. 18.00 Krišjāņu Tautas namā pasākums “Citādi Ziemassvētki”. Dramatiskā kolektīva 35 gadu jubilejas pasākums.
 • 26.decembrī plkst. 21.00 Briežuciema Tautas namā Ziemassvētku balle. Muzicēs Arnis Graps. Ieejas maksa: līdz plkst. 22.00 - 4.00 euro, vēlāk 6.00 euro. Būs pieejami arī galdiņi.
 • 27.decembrī plkst. 14.00 Tilžas Kultūras un vēstures namā Ziemassvētku vecīša “Atā!” ballīte bērniem.
 • 28.decembrī plkst. 20.00 Naudaskalna Tautas namā saviesīgs svētku pasākums “Decembra dzirnavās” kopā ar grupu “Pavisam citāds Tims”. Iepriekšēja galdiņu rezervācija līdz 25.decembrim. Dalības maksa: 5.00 euro.
 • 28.decembrī plkst. 18.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” pasākums “Ontonam Slišānam 75”. Plkst. 21.00 karnevāls ar paštaisītām maskām. Maskām ieeja brīva, pārējiem- 5.00 euro. Pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Unknown artist”.
 • 29.decembrī plkst. 19.00 Tilžas ciema centrā “Paspied roku vecgadam, draugs!”. Izklaidējošs pasākums ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos.
 • 29.decembrī plkst. 19.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā pašdarbības kolektīvu koncerts. Plkst. 21.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā balle kopā ar mūziķi Zinti Krakopu.
 • 29.decembrī plkst. 19.00 Briežuciema Tautas namā gada noslēguma pasākums, koncerts. Svētku aktivitātes. Diskomūzika dažādām gaumēm. Aicinām ķekatniekus. Būs labāko masku apbalvošana. Uz pasākuma otro daļai līdzi var paņemt “groziņus”. Ieeja brīva.
 • 29.decembrī no plkst. 22.00 līdz 02.00 Borisovas Tautas namā Vecgada Diskoballe kopā ar DJ MairiX. Ieejas maksa: 5.00 euro.
 • 30.decembrī plkst. 18.00 Lazdulejas Saieta namā gada noslēguma koncerts.
 • 30.decembrī plkst. 19.00 Vīksnas Tautas namā amatiermākslas kolektīvu Vecgada atskaites koncerts. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 Vecgada balle kopā ar Zinti Krakopu un Tik Tok zvaigzni Vilchu. Ieejas maksa: 5.00 euro.
 • 30.decembrī plkst. 19.00 Žīguru Kultūras namā Vecgada šovs 2023. No plkst. 01.00 līdz 05.00 (1.janvārī) Žīguru Kultūras namā Jaunā gada diskoballe. Ieejas maksa: 5.00 euro. Galdiņu rezervācija līdz 29.decembrim (29294593).
 • 30.decembrī no plkst. 22.00 līdz 03.00 Baltinavas Kultūras namā gada noslēguma balle. Muzicēs Aldis Kise. Ieejas maksa: līdz plkst. 24.00- 4.00 euro, vēlāk- 6.00 euro.
 • 31.decembrī no plkst. 22.00 līdz 1.janvāra plkst. 05.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Jaungada nakts balle. Muzicēs grupa “Galaktika”. Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā - 10.00 euro, pasākuma dienā - 15.00 euro. Iespējama galdiņu rezervācija.
 • 31.decembrī plkst. 22.00 Bērzpils Sporta angārā Vecgada balle kopa ar grupu “Ginc un Es”. Ieejas maksa pasākumā: no plkst. 22.00 līdz 24.00- 7.00 euro, vēlāk - 10.00 euro. Galdiņu rezervācija pa tālr. 26518493 (Iveta).
 • 6.janvārī plkst. 17.00 Rugāju Tautas namā koncerts Zvaigznes dienā “Es Tev novēlu mani...” Vokāli instrumentāls, koncerts ar ziemas tematiku, kurš klausītājus ievedīs pacilātās miera un pateicības noskaņās. Linda Hamfrīsa [Elha] ir komponiste, producente, dzejniece un pianiste. Rasa Laube ir dziesminiece, - ieguvusi milzīgu koncertēšanas pieredzi, uzstājoties ar savu ģimeni, kura Latvijā pazīstama kā Dziedošā Vītolu ģimene. Ieeja par ziedojumiem.
 • No 1.līdz 21.decembrim Vīksnas Tautas nams sadarbībā ar Balvu Teritoriālo invalīdu biedrību organizē labdarības akciju māmiņām, kuras kopj gulošos bērnus “Mātes sirds ir bezgalīga”. Rūpējoties par bērnu, tiek bieži aizmirsts tieši par sevi kā sievieti, liedzot palutināt vai iegādāties preces savai labsajūtai, tādēļ aicinām atbalstīt ar nelielām dāvaniņām (piem. kafiju, konfekšu kasti, parfimēriju, bižutēriju, roku vai sejas krēmu, konservējumiem, dāvanu karti u.c.). Tā kā māmiņas vairāk domā par bērniem, var arī ziedot higiēnas preces- mitrās salvetes (Tena, Seni), dažāda izmēra pamperus, pamperu paladziņus, aptieku dāvanu kartes, dvieļus, gultas veļu, veļas pulveri. Pie dāvanas var pielikt zīmīti ar vēlējumu un atbalstītāju. Ziedojumus var atstāt Vīksnas Tautas namā vai veikalā “Džinsu stils” Balvos, tieši šim mērķim paredzētās kastēs. Neskaidrību gadījumā var zvanīt pa tālr. 20284144 (Ligita).
 • No 1.decembra līdz 30.janvārim Vīksnas Tautas nams sadarbībā ar Latvijas Lepnums “Sirdsdarbs” nominanti Maretu Bērziņu Meirāni aicina atbalstīt Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas 10. onkoloģiskās nodaļas Drosmes kasti, no kuras, pēc sāpīgas procedūras, bērni var izvēlēties sev tīkamu dāvaniņu. Nodaļā ārstējas bērni no 1 gada līdz 18 gadu vecumam. Bērniem no 12 gadu vecuma visbiežāk nav ko paņemt no Drosmes kastes, vai nav iespējas piedāvāt kādu jauku papildus aktivitāti vai dāvanu. Visām dāvanām jābūt jaunām, tās nedrīkst būt mīkstās rotaļlietas. Nodaļai ļoti noderīgi būtu arī mīksti, krāsaini, mazgāšanu 60 grādu temperatūrā izturīgi pledi ar uzšūtu vai kā citādi iestrādātu norādi, ka tie ir 10. nodaļas pledi. Ja ir doma par lielākām /dārgākām dāvanām, vienmēr ir vērtīgas tās, kuras palīdz aizpildīt laiku, dažādi “Dari pats” komplekti rotaslietu veidošanai, kristālu audzēšanai, robotu veidošanai u.tml., kā arī konstruktori, skrūvēšanas lietas, zīmēšanas un veidošanas komplekti. Ziedojumus var atstāt Vīksnas Tautas namā vai veikalā “Džinsu stils” Balvos, speciāli tiem paredzētās kastēs.
 • No 5.decembra līdz decembra mēneša beigām akcijas “Sasildi mazās pēdas” ietvaros Ziemeļlatgales sieviešu biedrība “Ieva” aicina ziedot jaunus vai mazlietotus apavus vai pašu rokām darinātas zeķītes. Katru pirmdienu- ceturdienu no plkst. 09.00 līdz 13.00 ziedojumus var nodot Latvijas Sarkanā krusta telpās (Ezera ielā 3a, Balvos), vai sazinoties pa tālruni: 29341900 (Sandra Kindzule), 28301540 (Rudīte Krūmiņa).
IEVĒRĪBAI!

Informācija par pasākumiem Balvu novadā var tikt precizēta un papildināta!

Pasākumos tiks filmēts un/vai fotografēts. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.