Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 105 rezultāti
  Atzinības raksts par zirgu sporta popularizēšanu, reitterapijas nodrošināšanu bērniem ar veselības problēmām, pozitīva Balvu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu un aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par profesionālu darbu skolas vadībā un mērķtiecīgu izglītības procesa organizēšanu, skolas pozitīva tēla veidošanu un popularizēšanu.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu, veidojot un kopjot tautu deju tradīcijas, un aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par ilggadēju, kvalitatīvu un nesavtīgu ieguldījumu Viļakas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu veiksmīgas darbības nodrošināšanā.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un Ziemeļlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšanā.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par ilggadēju, pašaizliedzīgu un nesavtīgu ieguldījumu sociālās aprūpes nodrošināšanā Balvu novada iedzīvotājiem.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, kultūras vērtību un prasmju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Baltinavas pagastā.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par pilsonisko aktivitāti un lielo ieguldījumu Balvu novada iestāžu materiāltehniskajā nodrošināšanā.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par atbildīgu un godprātīgu darbu, nodrošinot meža un dārza tehnikas servisu Balvu novada iedzīvotājiem.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu sporta un izglītības jomas attīstībā Balvu novadā, pozitīvu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, profesionalitāti, ilggadēju, pašaizliedzīgu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā jaunajām Balvu novada paaudzēm.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā un novada attīstībā, vadot lokāla, valstiska un starptautiska līmeņa projektus un popularizējot Viļakas pilsētas un novada vārdu.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu, veidojot un kopjot tautu deju tradīcijas, un aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, nozīmīgu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kultūras vērtību, prasmju saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par radošo darbu, pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu, un aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu uzņēmumā SIA „SENDA Dz” un savu zināšanu un prasmju nodošanu jaunajiem darbiniekiem.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par aktīvu darbību Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzē un nozīmīgu ieguldījumu baznīcas atjaunošanā.
  Gads
  2023
  Pasākums
  Balvu novada svētki
  Kategorija
  Atzinības raksts
  Atzinības raksts par ilggadēju ieguldījumu senlietu privātkolekcijas izveidošanā un uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā.
  Gads
  2023
  Kategorija
  Atzinības raksts