Imants Šlisāns

Imants Slišāns

Deputāts ("LATGALES PARTIJA")
baltinova [at] inbox.lv

Pieņemšanas vieta un laiks:

Baltinavas vidusskola Kārsavas ielā 22, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu novads, LV-4594

Pirmdienās no plkst. 9.00 - 12.00

Trešdienās no plkst. 9.00 - 12.00