Izsludināta (29.08.2022.), notiks 05.10.2022. plkst.12.00
IZSOLES REZULTĀTS - Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.
Izsoles veids
Nomas tiesību izsoles ES projektiem
Gads
2022
Mēnesis
Oktobris