Kultūra Balvu Centrālā bibliotēka
Atklāta Ainas Rakstiņas grāmata ''Tilža un tilženieši''

5. martā Balvu Centrālajā bibliotēkā tika svinēti Ainas Rakstiņas grāmatas ''Tilža un tilženieši'' atklāšanas svētki. Autore grāmatu ir rakstījusi, kā arī apkopojusi Balvu novada Tilžas ciema vēsturi un stāstus par tās iedzīvotājiem vairāku gadu garumā, strādājot par vēstures skolotāju Tilžas skolā. Ieguldītais darbs ir vainagojies ļoti vērtīgā un vairāk kā 300 lappušu biezā grāmatā.

Aina Rakstiņa katru nedēļu brauca uz bibliotēku noteiktā dienā, noteiktā stundā, lai strādātu pie grāmatas tapšanas – veda fotogrāfijas un par tām stāstīja, to visu pierakstīja kolēģe Sarmīte. Tālāk sadarbība tika veidota ar Nemateriālās kultūras mantojuma centra ''Upīte'' direktoru Andri Slišānu, lai iegūtu grāmatu tādā formātā, kāda tā šobrīd ir. ''Tā ir pirmā un vienīgā Tilžas enciklopēdija,'' atzina A. Slišāns. 

''Ilgus gadus biju vēstures skolotāja un sapratu, ka nav grāmatas par Tilžu. Ar skolēniem bieži braucām ekskursijās uz muzejiem. Vedu skolēnus pie dažādiem cilvēkiem. Braucām apskatīt piemiņas vietas, kapus, dažādojot bērnu redzējumu par mūsu vēsturi. Man kļuva skaidrs, ka uzrakstīts vārds saglabājas ilgāk, lai to var lasīt nākošās paaudzes, tā uzzinot bagāto Tilžas un tilženiešu vēsturi,'' sacīja pati autore A. Rakstiņa. 

Grāmatas atklāšanas svētkos muzikālus sveicienus bija sagatavojis arī Zintis Krakops, ar kuru kopīgās dziesmās vienojās arī klātesošie ciemiņi un sveicēji. Savukārt pati autore bija sagatavojusi viktorīnu, lai pārbaudītu klātesošo zināšanas par Tilžas vēsturi. Atklājot pareizās atbildes, autore arī pastāstīja daudzus interesantus stāstus, piemēram, ka Tilža ir uzcelta purvā, kādreiz kaķis pa mežu varēja aiziet no Tilžas līdz pat Viļakai un citus aizraujošus stāstus. 

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, sveicot autori ar grāmatas iznākšanu, uzsvēra, ka grāmata ir dāvana gan Tilžai, gan tilženiešiem no ļoti drosmīga un varonīga cilvēka. Grāmatu nav viegli uzrakstīt, īpaši par vēsturi.

Autori A. Rakstiņu bija ieradušās sveikt arī trīs klasesbiedrenes. Emerita Brenčava, sveicot autori, izteica lielu prieku un lepnumu par paveikto darbu. Viņai šī grāmata asociējas ar enciklopēdiju, kuru būs interesanti palasīt ikvienam bijušajam un esošajam tilženietim, un varbūt tajā atrast arī sevi. Šī grāmata viņai ir raisījusi pārdomas, salīdzinot kā bija dzīvot agrāk, un kā mēs dzīvojam šobrīd, uzsverot, ka mums ir jābūt pateicīgiem par to, kas mums ir dots, nevis jābēdājas par to, kā mums nav. Savukārt autore pieminēja savu mīļāko klasesbiedrenes teicienu ''cilvēki ir dažādi'', kuru viņa arī pati ikdienā bieži izmanto.

Sakot paldies sveicējiem, autore Aina Rakstiņa paziņoja, ka 25 grāmatas ir uzdāvinātas Balvu Centrālās bibliotēkas vadītājai Rutai Cibulei un visai Balvu Centrālas bibliotēkas saimei, lai katrā Balvu novada pagastā būtu Tilžas grāmata, kā arī nākamā grāmata būs par Mariju no Aglonas. ''Nu, kurš gan cits, ja ne mēs paši,'' sacīja A. Rakstiņa.

Grāmatu izdeva biedrība “Upītes jauniešu folkloras kopa” sadarbībā ar Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centru “Upīte”. Finansiāli grāmatas izdošana tika atbalstīta Latgales reģiona attīstības aģentūras  projektu konkursā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmas” finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja: Nadīna Magone, Balvu novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas praktikante