Baltinavas Kultūras nams
Baltinavieši piemin1940.gada 15.jūnija traģiskos notikumus Masļenku ciemā

Kā katru gadu 15.jūnijā, arī šogad, baltinavieši, kopā ar Valsts robežsardzes amatpersonām, pulcējās pie Maslenku traģēdijas atceres vietas, lai pieminētu 1940.gada 15.jūnija traģiskos notikumus Masļenku ciemā un godinātu bojā gājušo robežsargu un viņu ģimenes locekļu piemiņu.

Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore atzīmēja, ka tas bija sāpīgs notikums Latvijas valsts vēsturē un šos traģiskos notikumus nedrīkst aizmirst arī šodien. Atceramies mūsu robežsargu drosmi un varoņdarbu un noliecam galvas. Sakām paldies robežsargiem, kuri tagad ir valsts robežas sardzē, lai mēs varētu mierīgi strādāt, mācīties, veidot ģimenes un vienkārši dzīvot.

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes  priekšnieks pulkvedis Mareks Ļahnovičs kopā ar citām robežsardzes amatpersonām, piedaloties Baltinavas pagasta pārvaldes vadītājai Sarmītei Taborei, Baltinavas vidusskolas direktoram Imantam Slišānam, Baltinavas muzeja vadītājai Antrai Keišai un muzeja darbiniecei Anitai Ločmelei, Baltinavas bibliotēkas vadītājai Inārai Bubnovai, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktorei Marijai Bukšai, Baltinavas Kultūras nama vadītājai Lidijai Ločmelei un citiem baltinaviešiem, ieturēja klusuma brīdi, nolika ziedus aizdedza svecītes.

Informācija: Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore

Foto: Dace Zariņa