Pašvaldība
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja apmeklē Balvus

20. septembrī Balvu novada domes un pašvaldības vadība un Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļi ciemos uzņēma Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāju Kristīni Saulīti un vecāko komunikācijas speciālisti Initu Dzeni, lai pārrunātu esošo situāciju, aktualitātes un gaidāmo Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi.

CVK priekšsēdētāja dalījās pieredzē par un pret elektronisko balsošanu, uzsverot, ka Igaunija ir vienīgā valsts pasaulē, kura īsteno elektronisko balsošanu, bet šis balsošanas veids nav veicinājis iedzīvotāju aktivitāti. Kristīne Saulīte minēja arī divus galvenos iemeslus, kāpēc igauņiem elektroniskā balsošana darbojas. Pirmkārt, katram iedzīvotājam ir ID karte, kurai ir daudz kas piesaistīts, ar kuras palīdzību tiek nodrošināti vairāki pakalpojumi, tajā skaitā arī iespēja balsot. Otrkārt, uzticēšanās – valstij, valdībai.

Balvu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins jautāja, kā igauņi novērš ietekmi uz vēlētāja gribu? Uz ko CVK priekšsēdētāja atbildēja, ka to nav iespējams izkontrolēt.

Diskusijas noslēgumā Kristīne Saulīte vēlreiz atgādināja, ka vēlēšanas ir par aizklātību, ko nenodrošina interneta balsošana, un nākotnē tas būs politisks lēmums balsot vai nebalsot internetā. Tajā pašā laikā digitalizācija iet savu ceļu, un lietas attīstās, iespējams, ka nākotnē būs risinājumi arī elektroniskajai balsošanai Latvijā.

Sarunas turpinājumā tika pastāstīts par CVK Informācijas sistēmām (IT sistēmām). Vienu no tām – Elektroniskās tiešsaistes vēlētāju reģistrācijas informācijas sistēmu, ko uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, bet otru IT sistēmu līdz šim ļoti labi veidoja, uzturēja viens uzņēmums. Diemžēl sadarbība tika pārtraukta un valstij nācās atpirkt šīs IT sistēmas, atpērkot Vēlēšanu vadības sistēmu Saeimas un Pašvaldību vēlēšanām, bet gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām nē, par ko nebija iepriecināti novada vēlēšanu komisijas locekļi. Tas nozīmē, ka balsis atkal būs jāskaita manuāli. Tajā pašā laikā tika izteikts ierosinājums vēlēšanu biļetenus skenēt, lai jebkurā mirklī varētu tos viegli pārskatīt.

Pārrunājot gaidāmo Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi, Ivars Logins pastāstīja par Balvu novada vēlēšanu iecirkņu esošo nodrošinājumu ar vēlēšanu kabīnēm un skeneriem. Tika pārrunāts arī darbinieku jautājums, jo ir uztraukums, vai būs pietiekama interese strādāt vēlēšanu iecirkņos. Pašvaldība jau ir saņēmusi Valsts kancelejas paziņojumu par atalgojuma celšanu vēlēšanu komisijas locekļiem, pašlaik tiek strādāts pie grozījumiem Ministru Kabineta noteikumos, lai atalgojumu pielīdzinātu minimālajai algai, pieskaitot noteiktu koeficientu. Balvu novada Vēlēšanu komisijas sekretāre Ilona Blūma uzsvēra, lai atvieglotu vēlēšanu iecirkņu darbinieku darbu, ļoti svarīgi, lai visa dokumentācija, instrukcijas būtu laicīgi pieejamas, viegli saprotamas un pārskatāmas. No komisijas locekļiem izskanēja arī priekšlikums dalīties ar labās prakses piemēriem vēlēšanu iecirkņos, izveidot CVK tīmekļvientē sadaļu “Jautājumi/atbildes”.

Daudz tika runāts par vēlēšanām, kā demokrātisku procesu, par vēlētāju aktivitāti, kas krītas arī citās valstīs. Vairākkārt tika uzsvērts, ka jāveido jauna vēlētāju paaudze, par šo jārunā izglītības iestādēs, ka vēlēšanas ir svarīgs demokrātisks process, ka katrai balsij ir nozīme, ka vēlēšanas ir ļoti svarīga diena, kad mēs izvēlamies valsts nākotni. Sarunas laikā tika izteikti arī vairāki priekšlikumi, piemēram, iet tur, kur ir vēlētājs, teiksim, veikalos, kā tas tiek praktizēts dažās valstīs. Sabiedrībai arī vairāk stāstīt gan par pašu vēlēšanu procesu, vēlēšanu komisijas locekļu darbu, uzrunāt jauniešus būt kā vēlēšanu novērotājiem.

Noslēdzot tikšanos, CVK priekšsēdētāja, domes un pašvaldības vadība, kā arī Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļi bija vienisprātis, lai vēlēšanu process būtu atklāts sabiedrībai un radītu uzticēšanos.

2021.gada Pašvaldību vēlēšanās Balvu novadā darbojās 24 vēlēšanu iecirkņi, nobalsoja 41 % jeb 6729 no 16 412 balsstiesīgajiem.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiek reizi piecos gados pavasarī vai vasaras sākumā. Vēlēšanu periodu nosaka Eiropas Savienības Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas gaidāmas 2024. gada 8. jūnijā. Šajās vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura Eiropas Parlamentā jāievēlē deviņi deputāti.

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv